Perafita augmenta els premis per a la seva carrera del 5 de febrer

La localitat catalana de Perafita cita una vegada més als pura sangs per celebrar la seva tradicional festa de la Candelera. En aquesta ocasió amb un increment en els premis pels tres primers classificats. La carrera serà com sempre en el Camí de Can Carbó, el diumenge 5 de Febrer, a les 16 hores, en la prova popular que s'organitza per pura sangs i que tanca unes festes de gran tradició en una de les localitats més eqüestres de la comarca d'Osona.

Els organitzadors repartiran 1.400 euros en premis (700, 400 i 300 €) i qui vulgui inscriure's ha de fer-ho a algun dels telèfons 93 853 00 01 / 93 853 00 67.

 

 Perafita aumenta los premios para su carrera del 5 de febrero

 

La localidad de Perafita cita una vez más a los purasangres para celebrar su tradicional fiesta de la Candelera. En esta ocasión con un incremento en los premios para los tres primeros clasificados. La carrera será como siempre en el Camí de Can Carbó, el domingo 5 de febrero, a las 16 h, en la prueba popular que se organiza para purasangres y que pone broche a unas fiestas de gran tradición en una de las localidades más ecuestres de la comarca de Osona.

Els organitzadors repartiran 1.400 euros en premis (700, 400 y 300 €) y quien quiera inscribirse debe hacerlo a alguno de los teléfonos 93 853 00 01 / 93 853 00 67.

Curses a Vila-seca el proper 15 de gener

Vila-seca llança el seu tradicional míting de curses, que se celebrarà el 15 de gener de 2017, a les 12 h, en el circuit hípic Torre d’en Dolça. El programa, arpovat pel Jockey Club Español i que repartirà 25.100 euros, constarà de tres proves, dues de 1.700 i una de 2.500 metres, com ve succeint en els últims anys. El calendari de les inscripcions assenyala que els participants hauran de matricular-se el 9 de gener i es publicarà el partant el dia 12.
Els organitzadors repeteixen del passat any els premis, l'ordre de les proves i les condicions de les tres curses.
Per a més informació, s'adjunta fitxer i tel.: 977 30 93 00.


Carreras en Vila-seca el próximo 15 de enero

Vila-seca lanza su tradicional mitin de carreras, que se celebrará el 15 de enero de 2017, a las 12 h, en el circuito hípico Torre d’en Dolça . El programa, aprobado por el Jockey Club Español y que repartirá 25.100 euros, constará de tres pruebas, dos de 1.700 metros y una de 2.500 metros, como viene sucediendo en los últimos años. El calendario de las inscripciones señala que los participantes deberán matricularse el 9 de enero y se publicará el partant el día 12.
Los organizadores repiten del pasado año los premios , el orden de las carreras y las condiciones de las tres pruebas
Para más información, se adjunta fichero y tel.: 977 30 93 00.

Programa Temporada 2017 vila-seca (JCE) [...]
Documento Adobe Acrobat [341.2 KB]

Marc Comas: "Si la carrera fos aquí al costat, puc assegurar que Dunnaby lluitaria el triomf"

Marc Comas.

Dunnaby, tercer favorit per a la premsa, torna a Madrid aquest diumenge (12 h) per disputar el Premi Velayos (2.200 m), una complicada prova amb un gran favorit, Nemqueteba. Marc Comas, el seu amo i entrenador, explica l'última hora del cavall i l'actualitat de la seva quadra.
Una complicada carrera per tornar a córrer a Madrid?
Sí. Però el cavall necessita córrer i a França, per guanyar en el seu debut, és complicat trobar-li una prova. Torna a Madrid, que sempre fa il·lusió, i espero que ho faci bé.
Després del seu tercer lloc en el Veil Picard ha corregut a Toulouse i Marsella amb diferent resultat.
A Toulouse va donar la cara i va acabar cedint davant exemplars que ara són 2º de Grup II i guanyador de Listed. A Marsella va sortir despistat, intentant mossegar, es va anar molt lent i va acabar no assabentant-se de res.
És un cavall difícil?
Si la carrera fos aquí al costat, puc assegurar que lluitaria el triomf. Però té un caràcter que ens condiciona molt. Té cap i s'estressa amb facilitat. La sensació que em va deixar a Marsella és que és capaç d'aprendre a no córrer. Per això tots els que ho munten em diu que ha de córrer per agafar experiència i corregir-li les seves manies.
Creu que si supera aquests problemes pot ser tot lo bo que va apuntar?
Dunnaby té molta qualitat. Si sabem finalment com treure-li tot el seu suc, segur que estarem davant un bon cavall. Cal pensar que està molt verd. Tan sol ha corregut quatre curses i sempre entrena bé. A més, excepte en la seva última sortida, en totes ha estat lluitant.
Sempre en distàncies d'alè?
Sí. Però si no posa voluntat, li anirem baixant de metres perquè no es relaxi.
La previsió de pluges pot deixar la pista tova.
No li perjudicarà. És un cavall que li agrada la batalla. Lo dur, el més complicat, a ell li encanta.
Dunnaby és el primer a debutar aquest any a Madrid. També participarà Queen Fosool, pròximament?
Al principi, no. Correrà a França i, potser, a Sant Sebastià. Aquest dijous ho fa en una Quinte, en les proves que pel seu valor millor entra de quilos.
Com està la seva quadra?
Ja no compto amb Totochine. Stone Me ha passat a la cria i Path Of Hope torna en un mes a competició. Breaking Dusk és molt més serio que el seu germà Dunnaby, i crec que debutarà abans que ell. A més, tinc uns quants àrabs que començaran ara a córrer.

 

Marc Comas: "Si la carrera fuese aquí al lado, puedo asegurar que Dunnaby lucharía el triunfo"

Dunnaby, tercer favorito para la prensa, vuelve a Madrid este domingo (12 h) para disputar el Premio Velayos (2.100 m), una complicada prueba con un gran favorito, Nemqueteba. Marc Comas, su dueño y entrenador, explica la última hora del caballo y la actualidad de su cuadra.

¿Una complicada carrera para volver a correr en Madrid?

Sí. Pero el caballo necesita correr y en Francia, por ganar en su debut, es complicado encontrarle una prueba. Vuelve a Madrid, que siempre hace ilusión, y espero que lo haga bien.

Tras su tercer puesto en el Veil Picard ha corrido en Toulouse y Marsella con distinto resultado.

En Toulouse dio la cara y acabó cediendo ante ejemplares que ahora son 2º de Grupo II y ganador de Listed. En Marsella salió despistado, intentando morder, se fue muy lento y acabó no enterándose de nada.

¿Es un caballo difícil?

Si la carrera fuese aquí al lado, puedo asegurar que lucharía el triunfo. Pero tiene un carácter que nos condiciona mucho. Tiene cabeza y se estresa con facilidad. La sensación que me dejó en Marsella es que es capaz de aprender a no correr. Por eso todos los que lo montan me dice que tiene que correr para coger experiencia y corregirle sus manías.

¿Cree que si supera estos problemas puede ser todo lo bueno que apuntó?

Dunnaby tiene mucha calidad. Si sabemos finalmente cómo sacarle todo su jugo, seguro que estaremos ante un buen caballo. Hay que pensar que está muy verde. Tan solo ha corrido cuatro carreras y siempre entrena bien. Además, excepto en su última salida, en todas ha estado luchando.

¿Siempre en distancias de aliento?

Sí. Pero si no pone voluntad, le iremos bajando de metros para que no se relaje.

La previsión de lluvias puede dejar la pista blanda.

No le perjudicará. Es un caballo que le gusta la batalla. Todo lo duro, lo más complicado, a él le encanta.

Dunnaby es el primero en debutar este año en Madrid. ¿También participará Queen Fosool, próximamente?

En un principio, no. Correrá en Francia y, a lo mejor, en San Sebastián. Este jueves lo hace en una Quinte, en las pruebas que por su valor mejor entra de kilos.

¿Cómo está su cuadra?

Ya no cuento con Totochine. Stone Me ha pasado a la cría y Path Of Hope vuelve en un mes a competición. Breaking Dusk es mucho más serio que su hermano Dunnaby, y creo que debutará antes que él. Además, tengo unos cuantos árabes que empezarán ahora a correr.

 

Marc Pulido inicia una nova etapa a Madrid: "És una oportunitat que no vull desaprofitar"

Marc Pulido.

El genet català Marc Pulido s'ha proposat complir el seu somni de ser jockey. Ha fet les maletes i s'ha traslladat a Madrid per acabar els seus estudis i muntar a l'hipòdrom. La primera oportunitat la té aquest diumenge (12 h) amb Figueiras. Repetirà, amb tota seguretat, la setmana següent. I si tot es compleix com ell espera, confia muntar més dies de la temporada. Serà, llavors, que ha fet bé les coses.

Com li ha arribat l'oportunitat de muntar aquest diumenge?

Vaig conèixer a Sara Sarrias, preparadora i propietària de Figueres, a Sant Sebastià. Entre que ella és catalana, encara que porti molts anys establerta a Madrid, i les meves ganes per fer-me un lloc en el sector, vam connectar bé. Em va dir que si sorgia la possibilitat em trucaria, i així ha estat.

El fet d'estar a Madrid també ha facilitat les coses?

Totalment. M'he trasllat sis mesos per acabar els estudis i poder muntar al mateix temps. És important perquè sense trasllats evites despeses per als propietaris i amb la teva presència guanyes en visibilitat.

Munta actualment als matins en l'hipòdrom?

Sí, estic amb la quadra de Sergio Vidal. Ho vaig conèixer a Vila-seca aquest any i li vaig mostrar el meu interès per aprendre i guanyar en experiència. Em va dir que amb ell podria millorar.

Difícil papereta amb Figueiras per donar-se a conèixer.

Si no muntes no et coneixen. És una oportunitat, de la qual estic molt agraït i que no vull desaprofitar. Sóc conscient que tinc escasses opcions, però Sara Sarrias vol espavilar a l'egua amb un sprint perquè agafi ganes i afronti la setmana següent una prova de distància.

A més, debut doble a La Zarzuela: s'estrena en el verd i en línia recta.

La veritat és que ho té tot. Serà una bona experiència per complir els meus objectius: millorar, tenir més muntes i que el sector relacioni el meu nom amb el món de les curses. Només així faré possible el meu somni.

 

Marc Pulido inicia una nueva etapa en Madrid: "Es una oportunidad que no quiero desaprovechar"

El jinete catalán Marc Pulido se ha propuesto cumplir su sueño de ser jockey. Ha hecho las maletas y se ha trasladado a Madrid para acabar sus estudios y montar en el hipódromo. La primera oportunidad la tiene este domingo con Figueras. Repetirá, con toda seguridad, la semana siguiente. Y si todo se cumple como él espera, confía montar más días de la temporada. Será, entonces, que ha hecho bien las cosas.

¿Cómo le ha llegado la oportunidad de montar este domingo?

Conocí a Sara Sarrias, preparadora y dueña de Figueras, en San Sebastián. Entre que ella es catalana, aunque lleve muchos años afincada en Madrid, y mis ganas por hacerme un hueco en el sector, conectamos bien. Me dijo que si surgía la posibilidad me llamaría, y así ha sido.

¿El hecho de estar en Madrid también ha facilitado las cosas?

Totalmente. Me he traslado seis meses para acabar los estudios y poder montar al mismo tiempo. Es importante porque sin traslados evitas gastos para los propietarios y con tu presencia ganas en visibilidad.

¿Monta actualmente por las mañanas en el hipódromo?

Sí, estoy con la cuadra de Sergio Vidal. Lo conocí en Vila-seca este año y le mostré mi interés por aprender y ganar en experiencia. Me dijo que con él podría mejorar.

Difícil papeleta con Figueiras para darse a conocer.

Si no montas no te conocen. Es una oportunidad, de la que estoy muy agradecido y que no quiero desaprovechar. Soy consciente de que tengo escasas opciones, pero Sara Sarrias quiere espabilar a la yegua con un sprint para que coja ganas y afronte la semana siguiente una prueba de distancia.

Además, debut doble en La Zarzuela: se estrena en el verde y en línea recta.

La verdad es que lo tiene todo. Será una buena experiencia para cumplir mis objetivos: mejorar, tener más montas y que el sector relacione mi nombre con el mundo de las carreras. Solo así haré posible mi sueño.

Nova Flag gaudeix del seu retir a Perafita

Nova Flag i Agustí Martinez.

Nova Flag, de Costa La Vall, amb el genet Agustí Martínez, es va imposar en la cursa popular de la Festa de la Candelaria de Perafita després de fer el Camí de Can Carbó, pista per on van córrer els quatre participants de la prova. L'egua de 8 anys, retirada ja de la competició, es va imposar a Miss Ítaca, amb Denis Núñez a la cadira.

 

Nova Flag disfruta de su retiro en Perafita

Nova Flag, de Costa La Vall, se impuso en la carrera popular de la Fiesta de la Candelaria de Perafita después de cubrir el Camí de Can Carbó, pista por donde corrieron los cuatro participantes de la prueba. La yegua de ocho años, retirada ya de la competición, se impuso a Miss Itaca, con Denis Núñez en la silla.

Vila-seca 2016: Les quadres catalanes es conformen amb col·locacions davant el domini càntabre

El genet Diego Sarabia va mostrar una gran superioritat a Vila-seca, adjudicant-se, sobre els cavalls de la seva pròpia quadra, les dues carreres en les quals va participar. Primer va ser amb Saro i després, en el Gran Premi, amb Polarsturm. La jornada la va tancar un altre càntabre, el preparador Enrique Puente, guanyant amb Capearth i l'aprenent Víctor Manuel Valenzuela l'última carrera del programa.
La representació catalana no va tenir el protagonisme d'altres ocasions. Només la quadra Costa La Vall va presentar batalla en el circuit de la Torre d’en Dolça.  La seva nova incorporació, Cinnamon Crescent, amb José Luis Borrego a la cadira, va quedar segona, per darrere de Saro en la primera carrera. Després de liderar el grup des de l'obertura dels calaixos, va acabar cedint mancant 200 metres. “Ha estat on havia d'estar i només ha cedit davant un cavall de més valor”, va declarar Xavier Xatruch, el seu entrenador. Totochine i Cortizada, 5ª i 6ª, respectivament, van acabar últimes, acusant l'egua de Marc Comas el seus 7 mesos sense competir i l'augment de distància.
En el Gran Premi, la incontestable superioritat de Polarsturm va impedir que Teobaldo aconseguís la triple corona. Destacar el digne quart lloc Coqueta, que podria considerar-se un segon sense comptar amb el valor dels dos primers. Per al seu amo, Ramón Costa, “l'egua ha demostrat una vegada més l'honrada que és i tot lo que dóna en carrera. Estem molt contents amb la col·locació”. Stone Me, de qui s'esperava una mica més, va acabar per darrere de la representant de Costa La Vall.
La carrera que va tancar el míting, guanyada per Capearth, va deixar fred als afeccionats, que esperaven més de l'actuació de Strawberrybanana. El nou fitxatge de Jaume Pou, amb els colors de Ombra, no va mostrar gens a la cursa quan per a la càtedra estava entre els guanyadors. Marc Comas, el seu entrenador, ja va avisar abans: “Des que va arribar està entrenant molt bé. Però una altra cosa és la competició. Ens servirà per conèixer-la més”.
Golden va arribar lluny en la que segons el seu genet, el català Marc Pulido, pot ser que sigui l'última prova de la seva vida: “<Viu a casa i sento un afecte enorme cap a ell. He volgut córrer perquè s'acomiadi de la competició, té 7 anys i crec que ha arribat el moment que es retiri”.
Vila-seca va tornar a demostrar la passió pel turf. Fins al circuit es van desplaçar uns 3.000 espectadors, entre ells una nodrida representació del nou Jockey Club Español, que es va estrenar regulant la jornada i va quedar gratament sorpresa de la bona resposta que té aquest esport a Catalunya.

 

 

Vila-seca 2016: Las cuadras catalanas se conforman con colocaciones ante el dominio cántabro


El jinete Diego Sarabia mostró una gran superioridad en Vila-seca, adjudicándose, sobre los caballos de su propia cuadra, las dos carreras en las que participó. Primero fue con Saro y después, en el Gran Premio, con Polarsturm. La jornada la cerró otro cántabro, el preparador Enrique Puente, ganando con Capearth y el aprendiz Víctor Manuel Valenzuela la última carrera del programa.
La representación catalana no tuvo el protagonismo de otras ocasiones. Sólo la cuadra Costa La Vall presentó batalla en el circuito de la Torre d’en Dolça.  Su nueva incorporación, Cinnamon Crescent, con José Luis Borrego en la silla, quedó segunda, por detrás de Saro en la primera carrera. Después de liderar el grupo desde la apertura de los cajones, acabó cediendo a falta de 200 metros. “Ha estado donde tenía que estar y solo ha cedido ante un caballo de más valor”, declaró Xavier Xatruch, su entrenador. Totochine y Cortizada, 5ª y 6ª, respectivamente, acabaron últimas, acusando la yegua de Marc Comas sus 7 meses sin competir y el aumento de distancia.
En el Gran Premio, la incontestable superioridad de Polarsturm impidió que Teobaldo lograse la triple corona. Destacar el digno cuarto puesto de Coqueta, que podría considerarse un segundo sin contar con el valor de los dos primeros. Para su dueño, Ramón Costa, “la yegua ha demostrado una vez más lo honrada que es y lo mucho que se entrega en carrera. Estamos muy contentos con la colocación”. Stone Me, de quien se esperaba algo más, acabó por detrás de la representante de Costa La Vall.
La carrera que cerró el mitin, ganada por Capearth, dejó algo frío a los aficionados, que esperaban más de la actuación de Strawberrybanana. El nuevo fichaje de Jaume Pou, con los colores de Ombra, no mostró nada en carrera cuando para la cátedra contaba entre los ganadores. Mar Comas, su entrenador, ya avisó antes de la carrera: “Desde que llegó está entrenando muy bien. Pero otra cosa es la competición. Nos servirá para conocerla más”.
Golden llegó lejos en la que según su jinete, el catalán Marc Pulido, puede que sea la última prueba de su vida: “Vive en casa y siento un cariño enorme hacia él. He querido correr para que se despida de la competición, pues a sus 7 años creo que ha llegado el momento de que se retire”.
Vila-seca volvió a demostrar la pasión por el turf. Hasta el circuito se desplazaron unos 3.000 espectadores, entre ellos una nutrida representación del nuevo Jockey Club Español, que se estrenó regulando la jornada y quedó gratamente sorprendida de la buena respuesta que tiene este deporte en Cataluña.

Vila-seca 2016: Duel català entre les quadres Costa La Vall i Ombra

La jornada de Vila-seca, a més de la presència de Cortizada (Samalassa), ha quedat reduïda quant a participació catalana en un cara a cara entre les quadres Costa La Vall i Ombra. Un duel tal com Déu mana. No en una sola cursa, en les tres. Aquí, Xavier Xatruch, preparador de Costa La Vall, i Marc Comas, d'Ombra, “desenfunden” les opcions dels seus exemplars.

 

1ª. Premi Parc de la Torre d’en Dolça

X. Xatruch (Cinnamon Crescent): “Porta dues setmanes en la quadra. Ha arribat bé, és arenera i el seu jockey coneix molt bé la pista. Hauria d'estar en l'arribada”.

M. Comas (Totochine): “Veig poques opcions perquè porta 7 mesos sense competir i ella és més d'1.000 metres. Ha de servir perquè es vagi posant en forma”.

 

2ª. Gran Premi  Ajuntament de Vila-seca

X. Xatruch (Coqueta): “La vella rockera afronta la prova amb la il·lusió d'obtenir un tercer lloc perquè els dos primers semblen ja assignats. Té molt cor i amb la seva edat ja queden molt poques coses que ensenyar-li”.

M. Comas (Stone Me): “No està al 100% ja que va córrer molt el passat any. Ara està treballant amb més tranquil·litat. Així i tot, pot córrer bé perquè hi ha rivals millor que ella”.

 

3ª. Premi  Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

X. Xatruch (Golden): “És una carrera molt dura per a ell pels rivals que han quedat. Però és un cavall molt sa i molt honrat, que el seu genet Marc Pulido adora com a ningú”.

M. Comas (Strawberrybanana): “És propietat de Jaume Pou. Va arribar fa poc i encara no he tingut temps de conèixer-la. Però tot el que ha fet entrenant, ho ha fet bé. Penso que té les seves opcions”.

 

Duelo catalán entre las cuadras Costa La Vall y Ombra

La jornada de Vila-seca, además de la presencia de Cortizada (Samalassa), ha quedado reducida en cuanto a participación catalana en un cara a cara entre las cuadras Costa La Vall y Ombra. Un duelo con todas las de la ley. No en una sola carrera, en las tres. Aquí, Xavier Xatruch, preparador de Costa La Vall, y Marc Comas, de Ombra, “desenfundan” las opciones de sus ejemplares.

1ª. Premio Parc de la Torre d’en Dolça

X. Xatruch (Cinnamon Crescent): “Lleva dos semanas en la cuadra. Ha llegado bien, es arenera y su jockey conoce muy bien la pista. Debería estar en la llegada”.

M. Comas (Totochine): “Veo pocas opciones porque lleva 7 meses sin competir y ella es más de 1.000 metros. Debe servir para que se vaya poniendo en forma”.

2ª. Gran Premi Ajuntament de Vila-seca

X. Xatruch (Coqueta): “La vieja rockera afronta la prueba con la ilusión de obtener un tercer puesto porque los dos primeros parecen ya asignados. Tiene mucho corazón y con su edad ya quedan muy pocas cosas que enseñarle”.

M. Comas (Stone Me): “No está al 100% ya que corrió mucho el pasado año. Ahora está trabajando con más tranquilidad. Aun así, puede correr bien porque hay rivales mejor que ella”.

3ª. Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

X. Xatruch (Golden): “Es una carrera muy dura para él por los rivales que han quedado. Pero es un caballo muy sano y muy honrado, que su jinete Marc Pulido adora como a nadie”.

M. Comas (Strawberrybanana): “Es propiedad de Jaume Pou. Llegó hace poco y todavía no he tenido tiempo de conocerla. Pero todo lo que ha hecho entrenando, lo ha hecho bien. Pienso que tiene sus opciones”.

 

 

Xavier Xatruch: “Para nosaltres aquest diumenge és l'inici de la temporada”

Xavier Xatruch, preparador de Costa La Vall.

El diumenge a les 12.30 hores els colors de la quadra catalana Costa La Vall s'estrenen amb Agustina i Coqueta en la temporada de tardor madrilenya en un hándicap de 2ª part, sobre 2.100 metres. Turf-Cat ha recollit les impressions de Xavier Xatruch sobre les opcions de les dues egües que prepara.
Molts mesos sense córrer i han escollit Madrid per reaparèixer?

Sí. Per a nosaltres aquest diumenge és l'inici de la temporada. Teníem la possibilitat de córrer en Agen, però a Ramón Costa, amo de la quadra, li feia molta il·lusió córrer a La Zarzuela.
No és una carrera fàcil?
Exacte. Hi ha coses que no s'entenen: ha quedat una part d'hándicap amb 5 cavalls i la segona amb 13. A més, l'escala de quilos no la veig molt lògica. Però és el que hi ha i nosaltres esperem que les nostres egües corrin ben i defensin la seva probabilitat.
Arriben Agustina i Coqueta en un bon estat?
Estan entrenant bé. Agustina necessitava un descans des que la vam adquirir. Penso que li ha anat perfecte aquests últims mesos sense competir. A Coqueta les aturades li fan agafar pes, però surt en l'escala bastant lleugera de quilos i espero que corri bé.
Tornaran a participar a Madrid?
No crec. Nosaltres tenim la vista a Vila-seca. I el nostre full de ruta ens indica una carrera més que, probablement, sigui al desembre a Toulouse. No volem que ens passi com l'any passat, que vam acudir a Vila-seca sense rodatge algun.

 

Xavier Xatruch: "Para nosotros este domingo es el inicio de la temporada"

El domingo a las 12.30 horas los colores de la cuadra catalana Costa La Vall se estrenan con Agustina y Coqueta en la temporada de otoño madrileña en un hándicap de 2ª parte, sobre 2.100 metros. Turf-Cat ha recogido las impresiones de Xavier Xatruch sobre las opciones de las dos yeguas que prepara.
¿Muchos meses sin correr y han escogido Madrid para reaparecer?

Sí. Para nosotros este domingo es el inicio de la temporada. Teníamos la posibilidad de correr en Agen, pero a Ramón Costa, dueño de la cuadra, le hacía mucha ilusión correr en La Zarzuela.
¿No es una carrera fácil?
Exacto. Hay cosas que no se entienden: ha quedado una parte de hándicap con 5 caballos y la segunda con 13. Además, la escala de kilos no la veo muy lógica. Pero es lo que hay y nosotros esperamos que nuestras yeguas corran bien y defiendan su probabilidad.
¿Llegan Agustina y Coqueta en un buen estado?
Están entrenando bien. Agustina necesitaba un descanso desde que la adquirimos. Pienso que le ha ido perfecto estos últimos meses  sin competir. A Coqueta los parones le hacen coger peso, pero sale en la escala bastante ligera de kilos y espero que corra bien.
¿Volverán a participar en Madrid?
No creo. Nosotros tenemos la vista en Vila-seca. Y nuestra hoja de ruta nos indica una carrera más que, probablemente, sea en diciembre en Toulouse. No queremos que nos pase como el año pasado, que acudimos a Vila-seca sin rodaje alguno.

Opinions sobre el debut d'Agustina i Dalan Rey a Lasarte

Les 19.15 h del diumenge és l'hora assenyalada per al debut de la representació catalana en la temporada donostiarra 2015. Per a aquesta estrena, dues seran els participants i en la mateixa cursa: Agustina, de la quadra Costa La Vall, i Dalan Rey, de la quadra Valmar, en un hándicap de 2ª part sobre 2.000 metres. Enfront 13 exemplars més, entre els quals destaca Pendenciero, favorit per als mitjans. Aquesta és l'opinió delsseus responsables.
Ramon Costa (propietari d'Agustina): "Tinc molta fe perquè des de fa unes setmanes veig que està al moment més òptim des que l'adquirim. Té la moral alta i molt bona actitud. Espero que estigui amb els de endavant i que la pista no estigui molt dura, doncs en la seva última en Carcassone ens va demostrar que no li agrada gens".

Xavier Xatruch (preparador d'Agustina): "Viatgem amb ganes perquè l'egua està ben i ha entrat en un bon lloc de l'hándicap encara que porti els seus quilos. Va a competir segur amb els primers. Si hem escollit a Jean Baptiste Vigie és perquè ens va transmetre molt bones sensacions en la seva última munta. Sobre la situació del turf? Destacar l'enteresa admirable que estan demostrant propietaris, preparats i jockeys amb tot el que està passant".

Santiago Valverde (propietari de Dalan Rey): "Estem molt il·lusionats amb aquesta cursa i esperem estar amb els primers en l'arribada. En contra es que viatja molt malament, com va acusar en la Teste, i que des de Vila-seca només ha corregut una vegada. Si tot va bé es quedarà en Lasarte per fer la temporada. Cada dia que passa tenim més clar que el cavall encara ha de donar el seu valor".

 

Opiniones sobre el debut de Agustina y Dalan Rey en Lasarte

Las 19.15 h del domingo es la hora señalada para el debut de la representación catalana en la temporada donostiarra 2015. Para este estreno, dos serán los participantes y en la misma carrera: Agustina, de la cuadra Costa La Vall, y Dalan Rey, de la cuadra Valmar, en un hándicap de 2ª parte sobre 2.000 metros. Enfrente 13 ejemplares más, entre los que destaca Pendenciero, favorito para los medios. Esta es la opinión de sus responsables.
Ramón Costa (propietario de Agustina): "Tengo mucha fe porque desde hace unas semanas veo que está en el momento más óptimo desde que la adquirimos. Tiene la moral alta y muy buena actitud. Espero que esté con los de adelante y que la pista no esté muy dura, pues en su última en Carcassone  nos demostró que no le gusta nada".
Xavier Xatruch (preparador de Agustina): "Viajamos con ganas porque la yegua está bien y ha entrado en un buen lugar del hándicap aunque lleve sus kilos. Va a competir seguro con los primeros. Si hemos escogido a Jean Baptiste Vigie es porque nos transmitió muy buenas sensaciones en su última monta. ¿Sobre la situación del turf? Destacar la entereza admirable que están demostrando propietarios, preparados y jockeys con todo lo que está pasando".

Santiago Valverde (propietario de Dalan Rey): "Estamos muy ilusionados con esta carrera y esperamos estar con los primeros en la llegada. En contra tiene que viaja muy mal, como acusó en la Teste, y que desde Vila-seca solo ha corrido una vez. Si todo va bien se quedará en Lasarte para hacer la temporada. Cada día que pasa tenemos más claro que el caballo todavía tiene que dar su valor".

La quadra Samalassa surt a escena a França

Samalassa, com la resta de quadres nacionals, ha hagut d'acabar corrent a França per donar sortida als seus cavalls. El dimarts posarà en pista a Pierrefiteou a Nantes, en una complicada cursa d'1.600 metres, categoria "D", i el diumenge podria debutar Paxamos, poltre de 3 anys encara sense debutar, comprat a Tattersalls a l'entrenador Lucca Cumani.
Aquesta és l'opinió de Manuel Rodríguez, d'Equip 38, preparació de la quadra Samalassa:
"Pierrefiteou no ha tornat a córrer des de Vila-seca, però ha seguit pujant. La prova és complicada, amb cavalls valor 40 i 38, però ens servirà per contrastar el seu valor actual. Quant a Paxamos, encara no sabem si correrà. Dependrà del partant que quedi. És un cavall grec, fill de Kavafi i Boukia, amb un físic molt interessant. Entrena molt bé i tenim ganes de veure-ho".

 

La cuadra Samalassa sale a escena en Francia

Samalassa, como el resto de cuadras nacionales, ha tenido que acabar corriendo en Francia para dar salida a sus caballos. El martes pondrá en pista a Pierrefiteou en Nantes, en una complicada carrera de 1.600 metros, categoría “D”, y el domingo podría debutar Paxamos, potro de 3 años todavía sin debutar, comprado en Tattersalls al entrenador Luca Cumani.

Esta es la opinión de Manuel Rodríguez, de Equipo 38, preparación de la cuadra Samalassa:

“Pierrefiteou no ha vuelto a correr desde Vila-seca, pero ha seguido subiendo. La prueba es complicada, con caballos valor 40 y 38, pero nos servirá para contrastar su valor actual. En cuanto a Paxamos, todavía no sabemos si correrá. Dependerá del partant que quede. Es un caballo griego, hijo de Kavafi y Boukia, con un físico muy interesante. Entrena muy bien y tenemos ganas de verlo".

La quadra Valmar canvia de preparació

S. Valverde i E. Arguinzones, amb els colors de Valmar.

Santiago Valverde, propietari de la quadra Valmar, ha decidit canviar de preparació. A partir d'ara Dalan Rey ja no estarà amb Xavier Xatruch i es posarà a les ordres de Bonifacio Recio. Aquestes són les seves explicacions:
"He decidit traslladar-ho a La Zarzuela perquè estic convençut que allà rendirà molt més i pot convertir-se en un molt bon exemplar. He donat aquest pas perquè té un gran origen i perquè he escoltat moltes opinions, sobretot d'Efraín Arguinzones, que em va comentar després de muntar-ho a Vila-seca que és un cavall amb un potencial enorme i encara ha d'explotar-ho. Xavier Xatruch és molt professional i ho ha acceptat. Ara ja està a Madrid i només espero que debuti. El turf m'ha enganxat molt i vull gaudir de Dalan Rey”.


La cuadra Valmar cambia de preparación

Santiago Valverde, propietario de la cuadra Valmar, ha decidido cambiar de preparación. A partir de ahora Dalan Rey ya no estará con Xavier Xatruch y se pondrá a las órdenes de Bonifacio Recio. Estas son sus explicaciones:
“He decidido trasladarlo a La Zarzuela porque estoy convencido que allá rendirá mucho más y puede convertirse en un muy buen ejemplar. He dado este paso porque tiene un gran origen y porque he escuchado muchas opiniones, sobre todo de Efraín Arguinzones, que me comentó después de montarlo en Vila-seca que es un caballo con un potencial enorme y todavía debe explotarlor. Xavier Xatruch  es muy profesional y lo ha aceptado. Ahora ya está en Madrid y solo espero que debute. El turf me ha enganchado mucho y quiero disfrutar de Dalan Rey”.

David Musach guanya a Perafita

Catalunya segueix apostant pel galop mentre la resta de l'Estat espanyol continua d'esquena al turf. Si primer va ser el míting oficial de Vila-seca, aquesta vegada li va tocar el torn a Perafita, a la comarca d'Osona, durant la festa de la Candelera. Quatre pura sangs van desafiar el fred i es van citar en el Camí de Can Carbó per córrer la tradicional cursa popular d'aquesta localitat. David Musach es va treure l'espina de la jornada de Vila-seca, i va acabar creuant primer la meta.

 

David Musach gana en Perafita

Catalunya sigue apostando por el galope mientras el resto del Estado español  continúa  de espaldas al turf. Si primero fue el mitin oficial de Vila-seca, esta vez le tocó el turno a Perafita, en la comarca de Osona, durante la fiesta de la Candelera. Cuatro purasangres desafiaron el frío y se citaron en el Camino de Can Carbó para correr la tradicional carrera popular de esta localidad. David Musach se sacó la espina de la jornada de  Vila-seca, acabó cruzando primero la meta.

Samalassa obté l'única victòria catalana en un dia històric de curses

Vila-seca va permetre que el turf es prengués una treva en plena guerra entre institucions i va tenir el luxe d'obrir la temporada en una jornada històrica per a les seves curses. Un dia esplèndid on es va demostrar que la inactivitat de la majoria dels exemplars que van córrer en el Cós de Sant Antoni de Vilaseca, especialment els cavalls de les quadres catalanes, i les baixes d'alguns dels favorits van marcar el resultat final de les tres curses disputades en la cuidada sorra de la Torre d’en Dolça.
La primera prova, sobre 1.700 metres i sense Milagres en la sortida, un dels grans favorits, es va resoldre amb el triomf de la egua Olivenza, de la quadra A’Casiña, amb Efraín Arguinzones. El cavall preparat per Jorge Rodríguez va prendre els primers llocs i va acabar superant als seus rivals amb bastant comoditat. Dels representants catalans, Cortizada, de Samalassa, i Argaly, d'Aibrún, van entrar en els diners, ocupant la tercera i quarta posició, respectivament. Segons Joan Pujols, amo d'Argaly, encara no és clar que es quedi a la quadra: “Estem molt enfocats en el raid i ho vam portar perquè volíem córrer en aquest dia tan especial. Veurem la decisió que prenem en els propers dies”.
De la resta de representants catalanas, Vetonia, després d'una mala sortida, va acabar cinquena, donant la sensació que de no haver tingut aquesta incidència hagués pogut haver lluitat el triomf. En canvi, Shumookh, de Guart Xatruch, sense poder prendre el cap de la cursa per una defectuosa sortida, i Golden, amb el gentleman català Marc Pulido, van ocupar els últims llocs de la prova.
El Gran Premi es va resoldre a favor del cavall de més valor, Teobaldo, en dura lluita amb Alfoz. Van decebre els representants catalans Agustina, Dalan Rey i Poetica, ocupant els últims llocs i acusant molt la inactivitat dels últims mesos. Path Of Hope, en canvi, després d'un any sense competir, va demostrar que aviat pot estar lluitant la victòria en curses amb una mica menys de metratge. El seu quart lloc per al seu propietari Marc Comas ja va suposar un triomf: “Estic molt content. Portava molt temps sense córrer i ha donat la cara en tot moment”.
La prova que tancava la jornada atorgaria l'única satisfacció als aficionats catalans. Samalassa, que ja va guanyar el passat any amb Cascabel, repetia triomf a la pista de Vila-seca aconseguint una contundent victòria amb Pierrefiteou. Sonia García no podia dissimular la seva satisfacció: “És la primera cursa que corre per a nosaltres i ha guanyat amb autoritat. Estic desitjant que s'iniciï la temporada perquè crec que ens donarà moltes alegries. Equipo 38 ha fet un gran treball i Ricardo Sousa, que munta fenomenalment, ho ha sabut portar molt bé”.
No tot van ser bones notícies en aquesta prova per a les quadres catalanes. Marc Comas, triumfador el passat any, va sortir d'una desgràcia per entrar en una altra. Primer va veure com Queen Fosool, l'egua ex Al Thani, que tanta expectació ha despertat entre l’afició catalana, era eliminada pels comissaris de la SFCCE al no donar el pes el seu genet, el català David Musach; després, Rivendel, amb els seus nous propietaris presents al circuit, no volia entrar en els calaixos i acabava sense prendre la sortida. “Tras el disgust de l'eliminació de Queen Fosool, aliè a la preparació perquè el genet ens va assegurar que li recarreguéssim quilos perquè donaria el pes, ens hem quedat sense veure córrer a Rivendel. No és difícil en la sortida, però s'ha posat nerviós i tampoc els jutges han tingut molta paciencia”, va declarar Marc Comas.
En aquesta última cursa, Coqueta aconseguia entrar en els diners, obtenint un quart lloc en l'últim sospir, mentre tancava el lot Real de Catorce, els dos cavalls preparats per l'entrenador local Xavier Xatruch. “Una vegada vist el seu final, crec que Coqueta podia haver acabat més a prop. Però les curses cal acceptar-les i no queda més que pensar en la seva propera sortida”, va dir Ramón Costa, el seu propietari.

 

 

Samalassa obtiene la única victoria catalana en una jornada histórica de carreras

Vila-seca permitió que el turf se tomase una tregua en plena guerra entre instituciones y tuvo el lujo de abrir la temporada en una jornada histórica para sus carreras. Un día espléndido donde se demostró que la inactividad de la mayoría de los ejemplares que corrieron en el Cós de Sant Antoni de Vilaseca, especialmente los caballos de las cuadras catalanas, y las bajas de algunos de los favoritos marcaron el resultado final de las tres carreras disputadas en la cuidada arena de la Torre d’en Dolça.

La primera prueba, sobre 1.700 metros y sin Milagres en la salida, uno de los grandes favoritos, se resolvió con el triunfo de Olivenza, de la cuadra A’Casiña, con Efraín Arguinzones. El caballo preparado por Jorge Rodríguez tomó los primeros puestos de cabeza y acabó superando a sus rivales con bastante comodidad. De los representantes catalanes, Cortizada, de Samalassa, y Argaly, de Aibrun, entraron en el dinero, ocupando la tercera y cuarta posición, respectivamente. Según Joan Pujols, dueño de Argaly, todavía no está claro que se quede en la cuadra: “Estamos muy enfocados en el raid y lo trajimos porque queríamos correr en este día tan especial. Veremos la decisión que tomamos en los próximos días”.  

Del resto de los representantes catalanes, Vetonia, tras una mala salida, acabó quinta, dando la sensación que de no haber tenido esta incidencia hubiese podido haber luchado el triunfo. En cambio Shumookh, de Guart Xatruch, sin poder tomar la cabeza por una defectuosa salida, y Golden, con el gentleman catalán Marc Pulido, ocuparon los últimos puestos de la carrera.

El Gran Premio se resolvió a favor del caballo de más valor, Teobaldo, en dura lucha con Alfoz. Decepcionaron los representantes catalanes Agustina, Dalan Rey y Poetica, ocupando los últimos puestos y acusando mucho la inactividad de los últimos meses. Path Of Hope, en cambio, tras un año sin competir, demostró que pronto puede estar luchando la victoria en carreras con algo menos de metraje. Su cuarto puesto para Marc Comas ya supuso un triunfo: “Estoy muy contento. Llevaba mucho tiempo sin correr y ha dado la cara en todo momento”.

La prueba que cerraba la jornada otorgaría la única satisfacción a los aficionados catalanes. Samalassa, que ya ganó el pasado año con Cascabel, repetía triunfo en la pista de Vila-seca consiguiendo una contundente victoria con Pierrefiteou. Sonia García no podía disimular su satisfacción: “Es la primera carrera que corre para nosotros y ha ganado con autoridad. Estoy deseando que se inicie la temporada porque creo que nos va a dar muchas alegrías. Equipo 38 ha hecho un gran trabajo y Ricardo Sousa, que monta fenomenalmente, lo ha sabido llevar muy bien”.

No todo fueron buenas noticias en esta carrera para las cuadras catalanas. Marc Comas, triunfador el pasado año, salió de una desgracia para entrar en otra. Primero vio como Queen Fosool, la yegua ex Al Thani, que tanta expectación ha despertado entre los aficionados catalanes, era eliminada por los comisarios de la SFCCE al no dar el peso su jinete, el catalán David Musach; luego, Rivendel, con sus nuevos propietarios presentes en el  circuito, no quería entrar en los cajones y acababa sin tomar la salida. “Tras el disgusto de la eliminación de Queen Fosool, ajeno a la preparación porque el jinete nos aseguró que le recargásemos kilos porque daría el peso, nos hemos quedado sin ver correr a Rivendel. No es difícil en la salida, pero se ha puesto nervioso y tampoco los jueces han tenido mucha paciencia”, declaró Marc Comas.

En esta última carrera, Coqueta lograba entrar en el dinero, obteniendo un cuarto puesto en el último suspiro, mientras cerraba el lote Real de Catorce, los dos caballos preparados por el entrenador local Xavier Xatruch. “Una vez visto su final, creo que Coqueta podía haber acabado más cerca. Pero las carreras hay que aceptarlas y no queda más que pensar en su próxima salida”, dijo Ramón Costa, su propietario.

 

Xavier Xatruch, Marc Comas, Equipo 38 i Joan Pujols ofereixen l'última hora dels seus exemplars per a Vila-seca

El Cós de Sant Antoni Abat de Vila-seca, les curses de cavalls d'aquesta localitat tarragonina, que se celebra diumenge que ve 18 de gener a partir de les 12 hores en el recinte de la Torre d’en Dolça,, viurà una jornada històrica en convertir-se per primera vegada en la jornada que obrirà el calendari de carreres nacionals de l'any. Seran tres proves, els premis La Caixa i Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres cadascuna, i el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, sobre 2.500 metres. Totes comptaran amb una nodrida representació de quadres catalanes.
Turf-Cat ha recollit l'opinió d'alguns dels representants d’aquestes quadres sobre les opcions dels seus exemplars.

Xavier Xatruch (Coqueta, Real de Catorce, Agustina, Dalan Rey i Golden): “Presento cinc cavalls i amb el mateix denominador comú: la inactivitat. Però estic content perquè hem fet bé les coses per preparar aquesta cita. Veig a Coqueta com una de les millors opcions de la preparació. Però Agustina, a la qual hem hagut de recuperar amb prou feines sense temps, i Dalan Rey, al que li sobra origen però mai ha guanyat, donaran també molta guerra. Golden té un valor limitat, però està fantàstic. Real de Catorze serà el que més acusi la inactivitat”.

Marc Comas (Vetonia, Path Of Hope, Rivendel i Queen Fossol): “Arriben bé, però a tots els falta una cursa. Cal pensar que porta algun mig any parat, i uns altres, com Path Of Hope, gairebé un any. A més, m'ha tocat el calaix 8 amb Vetonia i Rivendel, la qual cosa complica encara més les coses per la importància de fer una sortida ràpida i agafar la punta. Però no vull lamentar-me, és un dia per gaudir i crec que puc tenir opcions. Queen Fosool? Com vull que corri d'aquí uns dies a Pau o Toulouse, li donem aquesta cursa per conèixer-la, amb ordres que no es porti càstig algun. La muntarà David Musach, que està amb nosaltres, i a qui volem donar-li aquest premi per la seva labor. L'egua ens il•lusiona, però li està costant aclimatar-se”.

Manuel Rodríguez (Cortizada, Poetica i Pierrefiteou): “Ens fa molta il•lusió acudir per primera vegada a Vila-seca, i encara més preparant els cavalls d'una quadra catalana com és Samalassa. Per Cortizada serà la seva darrera cursa abans d'anar-se a descansar una temporada. J. B. Hamel ens va recomanar que la pugéssim de distància i anem a veure com es comporta en 1.700 m. Poetica corre per primera vegada en la seva distància i després de superar alguns problemes físics sembla que es troba bé. Veurem la seva adaptació al traçat. Finalment, Pierrefiteou està en un molt bon moment, i cal córrer. Però no deixa de ser una reaparició, doncs fa més de 6 mesos que no competeix i pel seu estil de córrer caldrà comprovar si li beneficia Vila-seca”.

Joan Pujols (Argaly): “A pesar que el lot és molt dur, si s'adapta a la pista, que és molt selectiva, penso que estarà lluitant el triomf. És un cavall veterà, amb experiència, que ho tenim des de fa ben poc i al que no hi ha hagut que preparar-li perquè està llest. La filosofia de la nostra quadra és molt conformista, per la qual cosa ja som felices amb tal d'estar en els calaixos de sortida. Així i tot, sent una adquisició d'última hora, crec que hem encertat”.

 

 

Xavier Xatruch, Marc Comas, Equipo 38 y Joan Pujols ofrecen la última hora de sus ejemplares para Vila-seca

El Cós de Sant Antoni Abat de Vila-seca, las carreras de caballos de esta localidad tarraconense, que se celebra el próximo domingo 18 de enero a partir de las 12 horas en el recinto de la Torre d’en Dolça,, vivirá una jornada histórica al convertirse por primera vez en la jornada que abrirá el calendario de carreras nacionales del año. Serán tres pruebas, los premios La Caixa y Patronato Municipal de Turismo de Vila-seca, ambas de 1.700 metros, y el Gran Premio Ayuntamiento de Vila-seca, sobre 2.500 metros. Todas contarán con una nutrida representación de cuadras catalanas-
Turf-Cat ha recogido la opinión de algunos de los representantes de estas cuadras sobre las opciones de sus ejemplares.

 

Xavier Xatruch (Coqueta, Real de Catorce, Agustina, Dalan Rey y Golden): "Presento cinco caballos y con el mismo denominador común: la inactividad. Pero estoy contento porque hemos hecho bien las cosas para preparar esta cita. Veo a Coqueta como una de las mejores opciones de la preparación. Pero Agustina, a la que hemos tenido que recuperar apenas sin tiempo, y Dalan Rey, al que le sobre origen pero nunca ha ganado, darán también mucha guerra. Golden tiene un valor limitado, pero está fantástico. Real de Catorce será el que más acuse la inactividad”.

 

Marc Comas (Vetonia, Path Of Hope, Rivendel y Queen Fossol): “Llegan bien, pero a

todos les falta una carrera. Hay que pensar que lleva alguno medio año parado, y otros, como Path Of Hope, casi un año. Además, me ha tocado el cajón 8 con Vetonia y Rivendel, lo que complica todavía más las cosas por la importancia de hacer una salida rápida y coger la punta. Pero no quiero lamentarme, es un día para disfrutar y creo que puedo tener opciones. ¿Queen Fosool? Como quiero que corra de aquí unos días en Pau o Toulouse, le damos esta carrera para conocerla, con órdenes de que no se lleve castigo alguno. La montará David Musach, que está con nosotros, y a quien queremos darle este premio por su labor. La yegua nos ilusiona, pero le está costando aclimatarse”.

 

Manuel Rodríguez (Cortizada, Poetica y Pierrefiteou): “Nos hace mucha ilusión acudir por primera vez a Vila-seca, y todavía más preparando los caballos de una cuadra catalana como es Samalassa. Para Cortizada será su última carrera antes de irse a descansar una temporada. J. B. Hamel nos recomendó que la subiéramos de distancia y vamos a ver cómo se comporta en 1.700 m. Poetica corre por primera vez en su distancia y tras superar algunos problemas físicos parece que se encuentra bien. Veremos su adaptación al trazado. Por último, Pierrefiteou está en un muy buen momento, y hay que correr. Pero no deja de ser una reaparición, pues hace más de 6 meses que no compite y por su estilo de correr habrá que comprobar si le beneficia la pista y cómo se corre en Vila-seca”.

 

Joan Pujols (Argaly): “A pesar de que el lote es muy duro, si se adapta a la pista, que es muy selectiva, pienso que estará luchando el triunfo. Es un caballo veterano, con experiencia, que lo tenemos desde hace bien poco y al que no ha habido que prepararle porque está listo. La filosofía de nuestra cuadra es muy conformista, por lo que ya somos felices con tal de estar en los cajones de salida. Aun así, siendo una adquisición de última hora, creo que hemos acertado”.

El turf català mira a Vila-seca amb optimisme i cautela

Capritxos del destí, la crisi del turf nacional li ha atorgat al míting de Vila-seca un protagonisme que mai hagués imaginat. En plena batalla entre les institucions, amb l'activitat paralitzada al territori espanyol i amb un desplaçament d'efectius a França, Vila-seca organitza el seu programa de curses amb la SFCCE pendent de la resposta del sector. Turf-Cat ha recollit la impressió de cinc propietaris catalans, molt allunyats de l'enfrontament, però confiats que tot transcorri amb absoluta normalitat. Són tot optimisme, sense amagar una certa preocupació.


Jaume Pou (Yeguada González-Caro): “Res deuria evitar que se celebri la jornada si a França estan corrent els nostres cavalls gràcies a la SFCCE. A més, estic convençut que després de Vila-seca hi haurà un abans i un després en tota aquesta història, que es fa ben difícil d'entendre. Adquiriré un cavall, com en altres ocasions, per participar i incorporar-me al calendari de curses”.


Xavier Xatruch (Yeguada Terrer): “Estic convençut que la resposta serà massiva. La situació estreny i ningú dirà 'no' a Vila-seca. Crec, fins i tot, que tocarà eliminar a més d'un en alguna prova. Jo, a més d'estar amb Costa La Vall, presento a Real de Catorce i a Dalan Rey, aquest de la quadra Valmar".


Marc Comas (Quadra Ombra): “Hem de mirar cap a endavant i esperar que se solucionin els problemes. Espero que no afecti a Vila-seca, on acudiré amb Rivendel, d'uns propietaris nous de la comarca d'Osona, i amb els meus cavalls Vetonia i Path Of Hope, que reapareixerà després de gairebé un any sense competir”.


Sonia García (Quadra Samalassa): “L’any passat va ser genial i volem repetir-ho aquest any. Per tant, Samalassa estarà present si no hi ha sorpreses, clar. Encara no ho tenim decidit, però Cortizada, Poetica i Pierrefiteou podrien ser nostres opcions”.


Ramón Costa (Quadra Costa La Vall): “Porto preparant a consciència la jornada. Aquest any compto amb Coqueta, Golden i Agustina, la meva darrere adquisició, i no se m'ha passat pel cap, en cap moment, alguna cosa que no sigui córrer. Però no vaig a negar una certa angoixa per tot el que està passant”.

 

 El turf catalán mira a Vila-seca con optimismo y cautela

Caprichos del destino, la crisis del turf nacional le ha otorgado al mitin de Vila-seca un protagonismo que jamás hubiese imaginado. En plena batalla entre las instituciones, con la actividad paralizada en el territorio español y con un desplazamiento de efectivos a Francia, Vila-seca organiza su programa de carreras con la SFCCE pendiente de la respuesta del sector. Turf-Cat ha recogido la impresión de cinco propietarios catalanes, muy alejados del enfrentamiento, pero confiados en que todo trascurra con absoluta normalidad.

Jaume Pou (Yeguada González-Caro): “Nada debería de evitar que se celebre la jornada si en Francia están corriendo nuestros caballos gracias a la SFCCE. Además, estoy convencido que tras Vila-seca habrá un antes y un después en toda esta historia, que se hace bien difícil de entender. Adquiriré un caballo, como en otras ocasiones, para participar e incorporarme al calendario de carreras”.

Xavier Xatruch (Yeguada Terrer): “Estoy convencido que la respuesta va a ser masiva. La situación aprieta y nadie va a decir ‘no’ a Vila-seca. Creo, incluso, que tocará eliminar a más de uno en alguna carrera. Yo, además de estar con Costa La Vall, presento a Real de Catorce y a Dalan Rey, de la cuadra Valmar”.

Marc Comas (Cuadra Ombra): “Hemos de mirar hacia adelante y esperar que se solucionen los problemas. Espero que no afecte en nada a Vila-seca, donde acudiré con Rivendel, de unos propietarios nuevos de la comarca de Osona, y con mis caballos Vetonia y Path Of Hope, que reaparecerá después de casi un año sin competir”.

Sonia García (Cuadra Samalassa): “El año pasado nos lo pasamos genial y queremos repetirlo este año. Por tanto, Samalassa estará presente si no hay sorpresas, claro. Todavía no lo tenemos decidido, pero Cortizada, Poetica y Pierrefiteou podrían ser nuestras opciones”.

Ramón Costa (Cuadra Costa La Vall): “Llevo preparando a conciencia la jornada. Este año cuento con Coqueta, Golden y Agustina, mi última adquisición, y no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento algo que no sea correr. Pero no voy a negar una cierta angustia por todo lo que está pasando”.

 

L'Ajuntament de Vila-seca anuncia el seu míting de curses

Vila-seca, aliena al pols que mantenen les institucions del turf, llança el seu tradicional míting de curses, que aquest any se celebrarà el proper 18 de gener, a les 12 h, en el circuit hípic Torre d’en Dolça. El programa constarà de tres proves, dues de 1.700 i una de 2.500 metres com ve succeint en els últims anys. El calendari de les inscripcions assenyala que els participants hauran de matricular-se el 13 de gener i es publicarà el partant el dia 16.
Els organitzadors repeteixen del passat any les condicions de les tres curses, els premis i l'ordre de les proves, amb el Gran Premi en segon lloc com a plat principal.
Per a més informació, s'adjunta fitxer amb les condicions, calendari i premis.


El Ayuntamiento de Vila-seca anuncia su mitin de carreras

Vila-seca, ajena al pulso que mantienen las instituciones del turf, lanza su tradicional mitin de carreras, que este año se celebrará el 18 de enero, a las 12 h, en el circuito hípico Torre d’en Dolça . El programa constará de tres pruebas, dos de 1.700 metros y una de 2.500 metros, como viene sucediendo en los últimos años. El calendario de las inscripciones señala que los participantes deberán matricularse el 13 de enero y se publicará el partant el día 16.
Los organizadores repiten del pasado año las condiciones de las tres carreras, los premios y el orden de las pruebas, con el Gran Premio en segundo lugar como plato principal.
Para más información, se adjunta fichero con las condiciones, calendario y premios.

programa sfcce vila-seca (v.castellano).[...]
Documento Adobe Acrobat [23.3 KB]
programa sfcce vila-seca.pdf
Documento Adobe Acrobat [23.5 KB]

Marc Comas ja té a la seva galàctica: Queen Fosool

Queen Fosool, guanyant a Compiègne, amb Lemaitre.

Fa setmanes la imatge que va penjar Marc Comas en la seva WhatsApp era ben sospitosa: una bonica rematada d'un cavall a l'hipòdrom de Compiègne. Cap pista més que aclarís el gran dubte que generava aquesta fotografia. Doncs bé, després de tanta incertesa ja s'ha resolt l'enigma: Marc Comas ha comunicat a Turf-Cat que ha fitxat per a la seva quadra Ombra a l'egua, de 3 anys, Queen Fosool, del Sheikh Al Thani, gràcies a un acord d'intercanvi amb cavalls de raid al que va arribar fa mesos amb el xeic de Qatar.Tota una bomba.

“Mai havia tingut una egua d'aquesta qualitat. Veurem com es comporta, però pels seus resultats, edat i pedigrí, és normal que en aquests moments estigui molt il•lusionat”, ha afirmat el propietari i entrenador català.
Queen Fosool, és una filla de Naaqoos i Fosool (Pivotal), que fins al moment només ha corregut cinc curses, sempre col•locada, amb un primer, un segon, dos tercers i un quart lloc, per la qual cosa s'espera que tingui encara molt progrés. “Les seves actuacions ens dirà si és egua de Gran Premi, però al principi aquest és l'objectiu”.
L'ex del sheik Al Thani ha marcat un valor 35 a França i va córrer fa un mes a Lió, ocupant el segon lloc. “Ha arribat molt bé a la nostra finca. És una egua alazana molt maca, amb les crineres rosses, impresionant. Si tot va bé, correrà en les properes setmanes a França. Per les seves actuacions, és una egua amb fons i que es mou bé en tou”, ha dit Marc Comas.Marc Comas ya tiene a su galáctica: Queen Fosool

Hace semanas la imagen que colgó Marc Comas en su WhatsApp era bien sospechosa: un precioso remate de un caballo en el hipódromo de Compiègne. Ninguna pista más que aclarase la gran duda que generaba dicha fotografía. Pues bien, después de tanta incertidumbre ya se ha resuelto el enigma: Marc Comas ha comunicado a Turf-Cat que ha fichado para su cuadra Ombra a la yegua Queen Fosool, de 3 años, del Sheikh Al Thani, gracias a un acuerdo de intercambio con caballos de raid al que llegó hace meses con el jeque qatarí. Toda una bomba.
“Nunca había tenido una yegua de esta calidad. Veremos cómo se comporta, pero por sus resultados, edad  y pedigrí, es normal que en estos momentos esté muy ilusionado”, ha afirmado el propietario y entrenador catalán.
Queen Fosool, es una hija de Naaqoos y Fosool (Pivotal), que hasta el momento solo ha corrido cinco carreras, siempre colocada, con un primero, un segundo, dos terceros y un cuarto, por lo que se espera que tenga todavía mucho progreso. “Sus actuaciones nos dirá si es yegua de Gran Premio, pero en un principio ese el objetivo”.
La ex del sheik Al Thani ha marcado un valor 35 en Francia y corrió hace un mes en Lyon, ocupando el segundo puesto. “Ha llegado muy bien a nuestra finca. Es  una yegua alazana preciosa, con las crines rubias, impresionante. Si todo va bien, correrá en las próximas semanas  en Francia. Por sus actuaciones, es una yegua con fondo y que se mueve bien en blando”, ha dicho Marc Comas.

Marc Comas: “Totochine arriba sense estar al cent per cent”

Marc Comas.

Totochine, la potra de la quadra catalana Ombra, surt com a favorita per a la premsa aquest diumenge en una carrera de venda d'1.200 metres (12 h) a La Zarzuela. Aquesta és l'opinió del seu propietari i preparador, Marc Comas.
“Arriba sense estar al 100%. La vaig parar després de la seva última cursa perquè portava massa canya els últims mesos per a l'edat que té i petita que és, a més de que és endarrerida. L'he estat treballant, però ara veig que arriba una mica justa. Pot ser que ho acusi en els últims metres, així i tot espero que estigui en l'arribada. Rivals? Els dos debutants a Espanya, Zebed i Yorkie Talkie, són dues incògnites, però segur que són perillosos”.


Marc Comas: “Totochine llega sin estar al cien por cien”

Totochine, la potra de la cuadra catalana Ombra, sale como favorita para la prensa este domingo en una carrera de venta de 1.200 metros (12 h) en La Zarzuela. Esta es la opinión de su propietario y preparador, Marc Comas.
“Llega sin estar al 100%. La paré después de su última carrera porque llevaba demasiada caña los últimos meses para la edad que tiene y lo pequeña que es, además de que es atrasada. La he estado trabajando, pero ahora veo que llega un poco justa. Puede ser que lo acuse en los últimos metros, aun así espero que esté en la llegada. ¿Rivales? Los dos debutantes en España, Zebed y Yorkie Talkie, son dos incógnitas, pero seguro que son peligrosos”.   

Cascabel vol culminar la seva gran temporada

Cascabel, davant un nou repte a La Zarzuela.

El llistó per a Cascabel puja jornada tras jornada. En aquesta ocasió, la potra de la quadra Samalassa, amb el genet Ortiz d'Urbina, correrà a La Zarzuela, ni més ni menys, que el Premi Roman Martín (14.20 h), prova dotada amb 18.000 euros per a la guanyadora, que posa en pista a les millors egües sobre 1.600 metres. Un lot on si bé les col•locacions estaran molt cares, vist el rendiment de la filla de Dyhim Diamond, pot ser capaç de tot. Filly Medi, guanyadora en l'última edició, serà la principal favorita.
Aquesta és l'opinió de Manuel Rodríguez, d'Equip 38 sobre Cascabel abans de cara a la carrera:
“Aquest és l'últim esglaó que li quedava per pujar en 2014. Té un valor 115 i s'ha guanyat a pols poder córrer contra les millors egües que hi ha a Espanya sobre la milla. Està en forma, la distància la broda i el terreny ràpid li ha de beneficiar”.
Gairebé una hora abans (13,10 h), Samalassa posarà en pista a Poetica, la seva altra representant del dia. Serà en el Memorial Luis Maroto, sobre 1.800 metres, en una prova on l'egua ho té tot per millorar després de les bones sensacions que va mostrar en la seva última actuació.
“Ha progressat adequadament des de la seva anterior carrera i l'objectiu per al diumenge segueix sent el mateix que a l'estiu: perfilar el seu estat de forma per arribar a la Temporada de Dos Hermanas en plenitud. Vull veure-la amb Urbina damunt” (Manuel Rodríguez, d'Equip 38).


Cascabel quiere culminar su gran temporada

El listón para Cascabel sube jornada tras jornada. En esta ocasión, la potra de la cuadra Samalassa, con el jinete Ortiz de Urbina, correrá en la Zarzuela, nada más y nada menos, que el Premio Roman Martín (14.20 h), prueba dotada con 18.000 euros para la ganadora, que pone en pista a las mejores yeguas sobre 1.600 metros. Un lote donde si bien las colocaciones estarán muy caras, visto el rendimiento de la hija de Dyhim Diamond, puede ser capaz de todo. Filly Medi, ganadora en la última edición, será la principal favorita.
Esta es la opinión de Manuel Rodríguez, de Equipo 38, sobre Cascabel antes de cara a la carrera:
“Este es el último peldaño que le quedaba por subir en 2014. Tiene un valor 115 y se ha ganado a pulso poder correr contra las mejores yeguas que hay en España sobre la milla. Está en forma, la distancia la borda y el terreno rápido le debe beneficiar”.
Casi una hora antes (13,10 h), Samalassa pondrá en pista a Poetica, su otra representante del día. Será en el Memorial Luis Maroto, sobre 1.800 metros, en una prueba donde la yegua lo tiene todo para mejorar después de las buenas sensaciones que mostró en su última actuación.

“Ha progresado adecuadamente desde su anterior carrera y el objetivo para el domingo sigue siendo el mismo que en verano: perfilar su estado de forma para llegar a la Temporada de Dos Hermanas en plenitud. Quiero verla con Urbina encima” (Manuel Rodríguez, de Equipo 38).

El turf català rep amb optimisme el pla per crear un hipòdrom a Osona

Josep Pujadas, explicant a l'auditori les bases del projecte,

Si algun turfman català encara no ha trobat una raó per ser optimista, ha deixat passar aquest dimarts l'ocasió no acudint a l'Edifici del Sucre de Vic (Barcelona). En aquesta antiga fàbrica, polítics, aficionats i professionals s'han conjurat per aconseguir, per fi, que Catalunya tingui un hipòdrom.
El missatge d'esperança, il•lusió i bones voluntats ha sortit de la veu de Josep Pujadas, president de la Càmera d'Osona, ex directiu hípic i promotor del projecte presentat: la construcció d'un hipòdrom en aquesta comarca barcelonina aprofitant el seu potencial eqüestre. En una exposició brillant, traçant les línies mestres del que vol ser una instal•lació de promoció pública, que generi llocs de treball i aprofiti les bones infraestructures de la comarca, Pujadas ha llançat el guant a polítics, institucions i ajuntaments presents en l'acte. “Demà mateix ens posarem a treballar. Trucarem a la porta de tots vosaltres i esperem la vostra col•laboració perquè aviat tinguem els terrenys i puguem avançar en el nostre propòsit”, ha declarat.
Els assistents, uns 200 reunits a la sala Sert, entre els quals estaven Marc Comas, Xavier Xatruch, Josep Fusté, Joan Pujols, Marc Pulido, Ramon Costa, Joan Pujals, Jaume Pou…, han seguit atentament l’explicació de les bases del projecte i han fet volar els seus somnis de guanyar algun dia una gran copa en el futur hipòdrom català quan Josep Muixi, propietari de Laia, ha mostrat al públic la Copa d'Or de Sant Sebastià guanyada en 1996 per Mdudu. “Per ganes, veient a tota aquesta gent, no faltarà”, ha assegurat Pujadas.

 

El turf catalán recibe con optimismo el plan para crear un hipódromo en Osona

Si algún 'turfman' catalán todavía no ha encontrado una razón para ser optimista, ha dejado pasar este martes la ocasión no acudiendo al Edifici del Sucre de Vic (Barcelona). En esta antigua fábrica, políticos, aficionados y profesionales se han conjurado para conseguir, por fin, que Catalunya tenga un hipódromo.
El mensaje de esperanza, ilusión y buenas voluntades ha salido de la voz de Josep Pujadas, presidente de la Cámara de Osona y promotor del proyecto presentado: la construcción de un hipódromo en esta comarca barcelonesa aprovechando su potencial ecuestre. En una exposición brillante, trazando las líneas maestras de lo que quiere ser una instalación de promoción pública, que genere puestos de trabajo y aproveche las buenas infraestructuras de la comarca, Pujadas ha lanzado el guante a políticos, instituciones y ayuntamientos presentes en el acto. “Mañana mismo nos pondremos a trabajar. Llamaremos a la puerta de todos vosotros y esperamos vuestra colaboración para que pronto tengamos los terrenos y podamos avanzar en nuestro propósito”, ha declarado.
Los asistentes, unos 200 reunidos en la sala Sert, entre los cuales estaban Marc Comas, Xavier Xatruch, Josep Fusté, Joan Pujols, Marc Pulido, Ramon Costa, Joan Pujals, Jaume Pou…, han seguido atentamente la explicación de las bases del proyecto y han hecho volar sus sueños de ganar algún día una gran copa en el futuro hipódromo catalán cuando Josep Muixi, propietario Laia, ha mostrado al público la Copa de Oro de San Sebastián ganada en 1996 por Mdudu. “Por ganas, viendo a toda esta gente, no faltará”, ha asegurado Pujadas.

Iniciativa per construir un hipòdrom a la comarca d'Osona

Edifici El Sucre (Vic), lloc de la reunió.

El món del turf català ja té un motiu més per somiar. Dimarts que ve dia 7 d'octubre, a l'emblemàtic Edifici El Sucre de Vic (Barcelona), un consorci d'institucions d'Osona presentarà un projecte per engegar un hipòdrom en aquesta comarca amb la finalitat d'impulsar el turf a Catalunya i convertir el món del cavall en un motor de la indústria per als seus ciutadans.
Aquesta iniciativa, pensada el passat mes de juliol pel Consell Comarcal d’Osona, l'Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic, la Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació a Osona) i el Consell Empresarial d’Osona, entre altres institucions, té com a objectiu iniciar la viabilitat de la construcció d'un hipòdrom permanent a Osona aprofitant el potencial hípic i les infraestructures de la comarca.
Aquest futur hipòdrom, a uns 60 km de Barcelona i proper a França, amb la voluntat en la seva titularitat de caràcter públic, té ja un calendari de treball i està pensat per compartir altres iniciatives del turf a Catalunya, com el projecte de Terra de Cavalls, més madur i a punt de materialitzar-se en els propers mesos.
La convocatòria és el 7 d'octubre, a les 19 hores en l'Edifici El Sucre de Vic (c/ Historiador Ramon d'Abadal, 5. 4ªPlanta), en un acte obert a tothom, on els organitzadors aprofitaran per homenatjar a l'equip de Raid català, recentment campió en Normandia, i on no faltarà la Copa d'Or de Sant Sebastià, que molt amablement exhibirà la quadra catalana Laia, guanyadora l'any 1996 amb el seu cavall Mdudu.Iniciativa para construir un hipódromo en la comarca de Osona

El mundo del turf catalán ya tiene un motivo más para soñar. El próximo martes día 7 de octubre, en el emblemático Edificio del Sucre de Vic (Barcelona), un consorcio de instituciones de Osona presentará un proyecto para poner en marcha un hipódromo en esta comarca con el fin de impulsar el turf en Catalunya y convertir el mundo del caballo en un motor de la industria para sus ciudadanos.
Esta iniciativa, gestada el pasado mes de julio por el Consell Comarcal d’Osona, el Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic, la Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació a Osona) y el Consell Empresarial d’Osona, entre otras instituciones, tiene como objetivo iniciar la viabilidad de la construcción de un hipódromo permanente en Osona aprovechando el potencial hípico y las infraestructuras de la comarca.
Este futuro hipódromo, a unos 60 km de Barcelona y cercano a Francia, con la voluntad en su titularidad de carácter público, tiene ya un calendario de trabajo y está pensado para compartir otras iniciativas del turf en Catalunya, como el proyecto de Terra de Cavalls, más maduro y a punto de materializarse en los próximos meses.
La convocatoria es el 7 de octubre, a las 19 horas en el Edifici El Sucre de Vic (c/ Historiador Ramon d'Abadal, 5. 4ª Planta), en un acto abierto a todo el mundo, donde los organizadores aprovecharán para homenajear al equipo de Raid catalán, recientemente campeón en Normandia, y donde no faltará la Copa de Oro de San Sebastián, que muy amablemente exhibirá la cuadra catalana Laia, ganadora el año 1996 con su caballo Mdudu.

Helsinki fitxa per la quadra Ombra sense debutar amb Aibrun

Vist i no vist. Així és el temps que ha durat el 5 anys Helsinki en les quadres d'Aibrun després si es fes oficial el seu fitxatge per la quadra Ombra, de Marc Comas. "Ha estat tot molt ràpid. Comas buscava un cavall per entrenar i córrer de tant en tant. Ens va fer una bona oferta i vam signar la venda", ha declarat Joan Pujols, amo d'Aibrun.
Comas també ha insistit amb aquests motius: "Amb Virly retirat, necessitava un cavall per entrenar diàriament al costat dels meus poltres i que també pogués competir. Helsinki reuneix les dues condicions". Segons el preparador català, ja podria debutar amb els colors d'Ombra el proper 5 d'octubre a Auch (França).
La venda d'Helsinki, que no ha arribat a córrer amb els colors d'Aibrun, ha suposat que aquesta quadra no tingui en aquests moments cap cavall de curses per a competir. "Comprarem per a Vila-seca, però esperarem una mica. En aquests moments estem molt ficats en el raid, que ens ocupa molt temps", ha afirmat Pujols.

 

 

Helsinki ficha por la cuadra Ombra sin debutar con Aibrun

Visto y no visto. Así es el tiempo que ha durado el 5 años Helsinki en las cuadras de Aibrun después de hacerse oficial su fichaje por la cuadra Ombra, de Marc Comas. “Ha sido todo muy rápido. Comas buscaba un caballo para entrenar y correr de vez en cuando. Nos hizo una buena oferta y firmamos la venta”, ha declarado a Turf-Cat Joan Pujols, dueño de Aibrun.
Comas también ha insistido con estos motivos: “Con Virly retirado, necesitaba un caballo para entrenar diariamente junto a mis potros y que también pudiese competir. Helsinki reúne las dos condiciones”. Según él entrenador catalán, ya podría debutar con los colores de Ombra el próximo 5 de octubre en Auch (Francia).
La venta de Helsinki, que no ha llegado a correr con los colores de Aibrun, ha supuesto que esta cuadra no cuente en estos momentos con ningún caballo de carreras. “Compraremos para Vila-seca, pero esperaremos un poco. En estos momentos estamos muy metidos en el raid, que nos ocupa mucho tiempo”, ha afirmado Pujols.

Marc Comas: "Totochine ens ha enganyat per complet”

Totochine i Marc Comas, a Lasarte.

Totochine, la potra de 2 anys de Marc Comas, va acabar en l'última jornada de Lasarte en 5ª posició, després d'escapar-se en el recorregut i acabar cedint a la recta final. Aquest és el comentari de Marc Mengis després del debut del seu exemplar en pistes espanyoles.
“Totochine ens ha enganyat per complet. És una potra molt freda en els entrenaments, i pensàvem que es comportaria així en cursa. Per això li vaig posar un filet que després no ha servit, doncs ha sortit molt ardent i el genet no ha pogut retenir-la com així m'ha comentat. Satisfet? Sí, em vaig de Lasarte content per la seva actuació. Ha corregut avui perquè volíem conèixer-la, i m'ha deixat clar diverses coses: és molt ràpida i ha seguit lluitant quan l'han superat. Per això crec que té millora . Objectius? Cal pensar que és la seva segona sortida i que encara l'estem coneixent. És el meu primer 2 anys que preparo i penso que ens divertirà bastant. Si tot va bé, correrà a Madrid o Montauban a la fi de setembre.


Marc Comas: "Totochine nos ha engañado por completo”

Totochine, la potra de 2 años de Marc Comas, acabó en la última jornada de Lasarte en 5ª posición, después de escaparse en el recorrido y acabar cediendo en la recta final. Este es el comentario de Marc Comas tras el debut de su ejemplar en pistas españolas.
“Totochine nos ha engañado por completo. Es una potra muy fría en los entrenamientos, y pensábamos que se comportaría así en carrera. Por eso le puse un filete que después no ha servido, pues ha salido muy ardiente y el jinete no ha podido retenerla como así me ha comentado. ¿Satisfecho? Sí, me voy de Lasarte contento por su actuación. Ha corrido hoy porque queríamos conocerla, y me ha dejado claro varias cosas: es muy rápida y ha seguido luchando cuando la han superado. Por eso creo que tiene mejora . ¿Objetivos? Hay que pensar que  es su segunda carrera y que todavía la estamos conociendo. Es mi primer 2 años que preparo y pienso que nos divertirá bastante. Si todo va bien, correrá en Madrid o Montauban a finales de septiembre.

Cop baix a les il·lusions de la quadra Valmar

Rothko, al pati de Bonifacio Recio, el passat mes de maig.

Mala sort per a la quadra Valmar. La nova escuderia de Vila-seca, del propietari Santiago Valverde, no ha pogut veure debutar al seu poltre Rothko, un dos anys per Denver County i Sorayah, comprat el passat hivern i preparat per Bonifacio Recio, que aquest estiu va sofrir a Madrid una important lesió que li ha allunyat definitivament de les pistes. “El cavall es va lesionar a principis de juliol i a la fi de mes vaig poder vendre-ho. Una pena, estava bé, fins al punt que va poder córrer al juny. Però això és així i cal assumir-ho”, afirma Valverde.
Sobre el futur de la quadra, ara sense cavalls després de la baixa de Rothko i la venda l’any passat de Coqueta, el propietari és clar i taxatiu: “Estic desmoralitzat. De moment faig aquesta aturada obligada i, després, el temps dirà”.


Golpe bajo a las ilusiones de la cuadra Valmar

Mala suerte para la cuadra Valmar. La nueva escudería de Vila-seca, del propietario Santiago Valverde, no ha podido ver debutar a su potro Rothko, un dos años por Denver County y Sorayah, comprado el pasado invierno y preparado por Bonifacio Recio, que este verano sufrió en Madrid una importante lesión que le ha alejado definitivamente de las pistas. “El caballo se lesionó a principios de julio y a finales de mes pude venderlo. Una pena, estaba bien, hasta el punto que pudo correr en junio. Pero esto es así y hay que asumirlo”, afirma Valverde.
Sobre el futuro de la cuadra, ahora sin caballos tras la baja de Rothko y la venta el año pasado de Coqueta, el propietario es claro y tajante: “Estoy desmoralizado. De momento hago este parón obligado y, luego, el tiempo dirá”.

Joan Pujols: “Helsinki té les seves coses, però és un bon cavall”

Joan Pujols, propietari de la quadra Aibrun.

A la quadra Aibrun li corre el turf per la venes. Després de desprendre's de Vetonia i afirmar el seu propietari, Joan Pujols, que la quadra es prendria un descans temporal per dedicar-se al raid, ha comunicat el propi amo a Turf-Cat que aquesta setmana ha entrat en les seves quadres Helsinki, el 5 anys de José Carlos Fernández, per Limpid i Villadana, amb 1 victòria, 9 col•locacions i 14.900 euros en premis, després de 18 sortides a la pista.

Amb Helsinki torna Aibrun al turf uns quants mesos abans de l'esperat.
Sí. És cert que ha durat ben poc el temps fins a tenir un cavall per a la propera edició de Vila-seca. Però jo mai li he tret l'ull al turf, que m'apassiona. Al cap i a la fi tinc també a Pipire des Galas, que ja per la seva edat i forces amb prou feines té gas per competir.


Com ha estat la compra d'Helsinki?
Sempre mantinc contacte amb gent de l'hipòdrom. Vaig parlar fa uns dies amb José Carlos Fernández, em va oferir la possibilitat de quedar-m'ho i des d'aquesta setmana ja ho tinc en la meva finca.

 

És conscient que el seu nou exemplar ha donat nombrosos problemes en la pista?
Sí, sabem que té les seves coses, sobretot en els calaixos, però és un bon cavall. Estic convençut que si li contagiem la tranquil•litat que es respira a la seva nova casa ens donarà bastants alegries. Per començar, ja hem aconseguit que viatge en remolc sense cap problema. Després cuidarem que entre bé en els calaixos. Tot ho anirem fent pas a pas, sense presses, és un bonic repte que estic convençut que sortirà bé.


Té pensat quan debutarà amb els seus nous colors?
Probablement corri a França aquesta tardor. Buscarem per començar curses amb cintes per anar guanyant confiança.


Bonifacio Recio, preparador habitual de la quadra, serà el seu entrenador?
Aquest tema, com el calendari, encara no està decidit.

 

Samalassa, Valmar, Comas, Pierrefiteau, Totochine, Helsinki… El turf català està ben viu.
La veritat és que s'està generant un clima molt favorable que cal aprofitar.


Joan Pujols: “Helsinki tiene sus cosas, pero es un buen caballo”

A la cuadra Aibrun le corre el turf por la venas. Después de desprenderse de Vetonia y afirmar su propietario, Joan Pujols, que la cuadra se tomaría un descanso temporal para dedicarse al raid, ha comunicado el propio dueño a Turf-Cat que esta semana ha entrado en sus cuadras Helsinki, el 5 años de José Carlos Fernández, por Limpid y Villadana, con 1 victoria, 9 colocaciones y 14.900 euros en premios, tras 18 salidas a la pista.
Con Helsinki vuelve Aibrun al turf unos cuantos meses antes de lo esperado.
Sí. Es cierto que ha durado bien poco el tiempo hasta tener un caballo para la próxima edición de Vila-seca. Pero yo nunca le quito el ojo al turf, que me apasiona. Al fin y al cabo tengo también a Pipire des Galas, que ya por su edad y fuerzas apenas tiene gas para competir. 
¿Cómo ha sido la compra de Helsinki?
Siempre mantengo contacto con gente del hipódromo. Hablé hace unos días con José Carlos Fernández, me ofreció la posibilidad de quedármelo y desde esta semana ya lo tengo en mi finca.
¿Es consciente que su nuevo ejemplar ha dado numerosos problemas en la pista?
Sí, sabemos que tiene sus cosas, sobre todo en los cajones, pero es un buen caballo. Estoy convencido que si le contagiamos la tranquilidad que se respira en su nueva casa nos va a dar bastantes alegrías. Para empezar, ya hemos conseguido que viaje en remolque sin ningún problema. Después cuidaremos que entre bien en los cajones. Todo lo vamos a hacer paso a paso, sin prisas, es un bonito reto que estoy convencido que va a salir bien.
¿Tiene pensado cuándo debutará con sus nuevos colores?
Probablemente corra en Francia este otoño. Buscaremos para empezar carreras con cintas para ir ganando confianza.
¿Bonifacio Recio, preparador habitual de la cuadra, será su entrenador?
Este tema, como el calendario, todavía no está decidido.
Samalassa, Comas, Pierrefiteau, Totochine, Helsinki… El turf catalán está bien vivo.
La verdad es que se está generando un clima muy favorable que hay que aprovechar.

Marc Comas presenta a la seva nova poltra, Totochine

Totochine, per l'exterior a la seva única sortida a Mont-de-Marsan el 18 de juliol.

Marc Comas és d'aquests tipus que s'aixequen abans de caure. Pràcticament sense efectius per competir aquest any des del canvi de preparació de Samalassa i la retirada de Virly, des de fa unes setmanes ja compta amb una poltra de 2 anys en les seves quadres. A més, s'ha portat a Vetonia perquè competeixi a França i aquest mes de setembre Path Of Hope tornarà a entrenar recuperat ja de la seva lesió. En vespres de la Copa d'Or, dia que espera estar en Lasarte per gaudir com a aficionat, ens presenta el seu nou fitxatge: Totochine, per Chineur y Lucy Toto (Mtoto).


“Fa unes setmanes, aprofitant un viatge a França amb cavalls de raid i carreres, em van oferir uns amics la possibilitat de comprar-la. Encara que sé que en poc, espero, tindré al meu primer poltre competint, em feia il•lusió tenir un 2 anys, així que em vaig animar i arribar a un acord, i me la vaig portar per a casa. És una poltra endarrerida, velocista per origen, amb uns primers 500 metres molt ràpids com vaig veure en el vídeo de la seva única sortida, per això no crec que faci més d'1.400 metres. Penso que puc divertir-me amb ella, a més té dret a primes a França. Està matriculada a Madrid, però no crec que corri. Si podria fer-ho el divendres 12 de setembre a Sant Sebastià".

 

Marc Comas presenta a su nueva potra, Totochine

Marc Comas es de estos tipos que se levantan antes de caerse. Prácticamente sin efectivos para competir este año desde el cambio de preparación  de Samalassa y la retirada de Virly, desde hace unas semanas ya cuenta con una potra de 2 años en sus cuadras. Además, se ha traido a Vetonia para que compita en Francia y este mes de septiembre Path Of Hope volverá a entrenar recuperado ya de su lesión. En vísperas de la Copa de Oro, día que espera estar en Lasarte para disfrutar como aficionado, nos presenta su nuevo fichaje: Totochine, por Chineur y Lucy Toto (Mtoto).
“Hace unas semanas, aprovechando un viaje a Francia con caballos de raid y carreras, me ofrecieron unos amigos la posibilidad de comprarla. Aunque sé que en poco, espero, tendré a mi primer potro compitiendo, me hacía ilusión tener un 2 años, así que me animé y llegué a un acuerdo y me la traje para casa. Es una potra atrasada, velocista por origen, con unos primeros 500 metros muy rápidos como vi en el vídeo de su única salida, por eso no creo que haga más de 1.400 metros. Pienso que puedo divertirme con ella, además tiene derecho a primas en Francia. Está matriculada en Madrid, pero no creo que corra. Si podría hacerlo el viernes 12 de septiembre en San Sebastián”.  

Cascabel dóna la cara davant les cracks de l'hipòdrom

Cascabel tornant a balances, darrere de la guanyadora, Andalucía.

Digna actuació de Cascabel, amb Marco Secci, en un Kutxa que es va portar Andalucía contra tot pronòstic batent a les favorites Filly Medi i Navarra. L'egua de Samalassa va donar la cara a tot moment i va acabar cedint en afrontar la recta final per acabar finalment en setena posició. “Estamos satisfets, Cascabel ens ha tornat a demostrar que és molt bona”, va dir Sonia García, propietària de Samalassa, al final de la cursa.
L'egua va desfilar espectacular en el padock de Lasarte i amb ganes de comprovar el seu nivell davant les millors potras de l'hipòdrom. “Aquestes curses estan per córrer-les. D'una altra forma, igual no estaríem en aquest esport, doncs nosaltres si tenim cavalls és perquè ens fa molta il•lusió competir i comprovar fins a on poden arribar en proves d'aquest tipus”, va afirmar Sonia García minuts abans de la sortida. El seu germà, Juan Pedro, també es va mostrar feliç de poder estar en el Kutxa: “Agrada gaudir d'un moment com aquest davant autèntics cracks de les nostres pistes”.
Manuel Rodríguez, preparador d'Equipo 38, molt animat en aquesta nova aventura al costat de Samalassa, com així també van destacar els seus propietaris, va presentar a l'egua en un estat òptim i ens va assegurar una propera entrevista a Turf-Cat per repassar l'actualitat de la quadra catalana.


Cascabel da la cara ante las cracks del hipódromo

Digna actuación de Cascabel, con Marco Secci, en un Kutxa que se llevó Andalucía contra todo pronóstico batiendo a las favoritas Filly Medi y Navarra. La yegua de Samalassa dio la cara en todo momento y acabó cediendo al afrontar la recta final para acabar finalmente en séptima posición. “Estamos satisfechos, Cascabel nos ha vuelto a demostrar que es muy buena”, dijo Sonia García, propietaria de Samalassa, al final de la carrera.
La yegua desfiló espectacular en el padock de Lasarte y con ganas de comprobar su nivel ante las mejores  potras del hipódromo. “Estas carreras están para correrlas. De otra forma, igual no estaríamos en este deporte, pues nosotros si tenemos caballos es porque nos hace mucha ilusión competir y comprobar hasta donde pueden llegar en pruebas de este tipo”, afirmó Sonia López minutos antes de la salida. Su hermano, Juan Pedro, también se mostró feliz de poder estar en  el Kutxa: “Da gustó disfrutar de un momento como este ante auténticas cracks de nuestras pistas”.
Manuel Rodríguez, preparador de Equipo 38,  muy animado en esta nueva aventura junto a Samalassa, como así también destacaron sus propietarios, presentó a la yegua en un estado óptimo y nos aseguró una próxima entrevista a Turf-Cat para repasar la actualidad de la cuadra catalana.

Marc Comas: "La decisió de Samalassa es deu a la falta de confiança"

Cascabel, de Samalassa.

Amb gran sorpresa i incredulitat s'ha sabut la notícia del canvi de pati dels cavalls de la quadra catalana Samalassa que ha fet oficial avui Equipo 38, l'escuderia que acollirà als exemplars que entrenava Marc Comas i que tan bons resultats havien obtingut (Cascabel, Cortizada, Poetica i Gratinat). La temporada duta a terme per l'entrenador català i els elogis que havia collit fins al moment són els motius que posen a judici la decisió dels propietaris. L'ex preparador de Samalassa ens ha donat la seva versió dels fets amb l'exquisit respecte i sinceritat que sempre fa gala. (Turf-Cat ha intentat contactar amb Sonia García, propietària de Samalassa, però ha estat impossible).

 

Marc, ens pot donar una explicació al fet que hagi deixat d'entrenar per Samalassa?
El principal motiu es deu a una falta de confiança. Des de feia un temps notava que no em sentia valorat, tampoc ens posàvem d'acord en algunes coses, amb disparitat de criteris…, no sé, tot això ha influït molt.


Des de quan ho sap?
Em van cridar ahir, em van donar la notícia i aquest matí s'han portat els exemplars.

 

Com ho ha encaixat?
És un cop molt dur, però aquesta professió té aquestes coses i cal acceptar-ho. Jo porto molts anys amb cavalls i intent actuar de la manera més professional. Segueixo una línia amb cada exemplar, sóc seriós i persegueixo uns objectius que marco.

 

El dijous Cascavell va aparèixer inscrita en el Kutxa quan vostè havia decidit no fer-ho. La decisió pot estar motivada per això?
No. Repeteixo que ve d'una falta de confiança des de fa un temps que ha acabat amb aquest final. La sensació és que ha passat això perquè havia de passar.

 

I ara?
Doncs dins de la decepció pel molt que m'havia dedicat durant aquest temps, ara em queda pensar que de vegades es tanquen portes perquè s'obrin altres. Quant als meus excavalls, desitjar el millor.Marc Comas: “La decisión de Samalassa se debe a la falta de confianza”

Con gran sorpresa e incredulidad se ha sabido la noticia del cambio de patio de los caballos de la cuadra catalana Samalassa que ha hecho oficial hoy Equipo 38, la escudería que acogerá a los ejemplares que entrenaba Marc Comas y que tan buenos resultados habían obtenido (Cascabel, Cortizada, Poetica y Gratinat).  La temporada llevada a cabo por el entrenador catalán y los elogios que había cosechado hasta el momento son los motivos que ponen a juicio la decisión de los propietarios. El ex preparador de Samalassa nos ha dado su versión de los hechos con el exquisito respeto y sinceridad que siempre hace gala. (Turf-Cat ha intentat contactar amb Sonia García, propietària de Samalassa, però ha estat impossible).

 

Marc, ¿nos puede dar una explicación a que haya dejado de entrenar para Samalassa?
El principal motivo se debe a una falta de confianza.  Desde hacía tiempo notaba que no me sentía valorado, tampoco nos poníamos de acuerdo en algunas cosas, con disparidad de criterios… no sé, todo esto ha influido mucho.
¿Desde cuándo lo sabe?
Me llamaron ayer, me dieron la noticia y esta mañana se han llevado los ejemplares.
¿Cómo lo ha encajado?
Es un golpe muy duro, pero esta profesión tiene  estas cosas y hay que aceptarlo. Yo llevo muchos años con caballos e intento actuar de la manera más profesional. Sigo una línea con cada ejemplar, soy serio y persigo unos objetivos.
El jueves Cascabel apareció inscrita en el Kutxa cuando usted había decidido no hacerlo. ¿La decisión puede estar motivada por ello?
No. Repito que viene de una falta de confianza desde hace un tiempo que ha acabado con este final. La sensación es que ha pasado esto porque tenía que pasar.
¿Y ahora?
Pues dentro de la decepción por lo mucho que me había dedicado durante este tiempo, ahora me queda pensar en que a veces se cierran puertas para que se abran otras. En cuanto a mis ex caballos, desear  lo mejor.

Marc Comas: "El nivell del lot és molt alt per a Cascabel"

Marc Comas.

Virimoon, Ziga, Barañain, Grievous Angel, One Chance, Poti, Lady Revel… Totes egües, bones, molt bones, de Oaks o Poule, que aquest diumenge se citaran en la preparatòria del Kutxa amb Cascabel. Un repte molt alt per la potra de la quadra Samalassa, que busca completar una temporada inoblidable. El seu preparador, Marc Comas, és conscient de la dificultat de la prova.

 

Marc, vist el partant, més que una preparatòria sembla un Gran Premi?
Hi ha molt nivell, massa. Molt alt per a les nostres aspiracions, però ens feia il•lusió córrer i aquí estem.


Es penedeix d'haver-la matriculat?
Si hagués sabut que aquestes egües serien els seus rivals, m'ho hagués pensat. A més, creia que hi hauria algun forfait, i ni això. Caldrà afrontar-ho sabent quines són les nostres possibilitats.


I quines són aquestes possibilitats?
Veient la qualitat del lot, la lògica ens situa en les últimes posicions. Però no tenim res a perdre. L'egua segueix fantàstica, va guanyar en la seva última actuació amb molt dins i fa molt bé la distància.


Estar en l'arribada serà un èxit?
Sí. Però qualsevol resultat també servirà per saber quin és el seu nivell.


La temporada està sent llarga i ella manté la forma excepcionalment.
Ens vam marcar arribar fins a aquí i ho hem aconseguit. Porta des de gener corrent i s'ha mantingut molt bé. Mentalment està com el primer dia, gaudeix en la nostra finca de molta tranquil•litat i ho segueix donant tot en els entrenos.


Veure-la en el Kutxa seria una gran notícia?
Per descomptat. Dependrà del resultat. El que és clar és que aquest diumenge o després del Kutxa li donarem un merescut descans de dos o tres mesos.

 

Vostè va guanyar aquesta carrera fa cinc anys…
Així és. Vaig guanyar amb Dusk And Down. El nivell era un altre, però tampoc desmereixia.


Algun canvi de rutina per a aquest diumenge.
Sortirem el mateix matí per arribar al migdia. Cascabel viatja bé i si no hi ha cap contratemps no ha d'acusar el trasllat. Després, espero que corri tan bé com sigui possible, com sempre fa.

 

Com porta els elogis que està rebent del turf nacional?
Ja, ja, ja… Bé, no és per a tant. Aquest esport és molt difícil i sacrificat, però, clar, s'agraeixen i es comparteixen amb propietaris com jo tinc.

 

 

Marc Comas: “El nivel del lote es muy alto para Cascabel”

 Virimoon, Ziga, Barañain, Grievous Angel, One Chance, Poti, Lady Revel… Todas yeguas, buenas, muy buenas, de Oaks o Poule, que este domingo se citarán en la preparatoria del Kutxa con Cascabel. Un reto muy alto para la potra de la cuadra Samalassa, que busca completar una temporada inolvidable. Su preparador, Marc Comas, es consciente de la dificultad de la prueba.
Marc, visto el partant, ¿más que una preparatoria parece un Gran Premio?
Hay mucho nivel, demasiado. Muy alto para nuestras aspiraciones, pero nos hacía ilusión correr y aquí estamos.
¿Se arrepiente de haberla matriculado?
Si hubiese sabido que estas yeguas serían sus rivales, me lo hubiese pensado. Además, contaba que habría algún forfait, y ni eso. En fin, habrá que afrontarlo sabiendo cuáles son nuestras posibilidades.
¿Y cuáles son estas posibilidades?
Viendo la calidad del lote, la lógica nos sitúa en las últimas posiciones. Pero no tenemos nada a perder. La yegua sigue fantástica, ganó en su última actuación con mucho dentro y hace muy bien la distancia.
¿Estar en la llegada será un éxito?
Sí. Pero cualquier resultado también servirá para saber cuál es su nivel.
La temporada está siendo larga y ella mantiene la forma excepcionalmente.
Nos marcamos llegar hasta aquí y lo hemos conseguido. Lleva desde enero corriendo y se ha mantenido muy bien. Mentalmente está como el primer día, disfruta en nuestra finca de mucha tranquilidad y lo sigue dando todo en los entrenos.
¿Verla en el Kutxa sería una gran noticia?
Desde luego. Dependerá del resultado. Lo que está claro es que este domingo o después del Kutxa le vamos a dar un merecido descanso de dos o tres meses.
Usted ganó esta carrera hace cinco años...
Así es. Gané con Dusk And Down. El nivel era otro, pero tampoco desmerecía.
Algún cambio de rutina para este domingo.
Saldremos la misma mañana para llegar al mediodía. Cascabel viaja bien y si no hay ningún contratiempo no debe acusar el traslado. Después, espero que corra lo mejor posible, como siempre hace.
¿Cómo lleva los elogios que está recibiendo del turf nacional?
Ja, ja, ja… Bueno, no es para tanto. Este deporte es muy difícil y sacrificado, pero, claro, se agradecen y se comparten con propietarios como yo tengo.

Ramón Costa: "Amb una cursa anterior i sobre més distància, Coqueta tindria molt a dir"

Ramón Costa.

La quadra Costa La Vall posa en pista a Coqueta aquest diumenge (19.25 h), en un hándicap de 2ª part d'1.600 metres, en el qual serà el seu debut a Madrid amb els colors d'aquesta escuderia catalana. El seu propietari, Ramón Costa, explica l'actualitat de la seva egua, les seves possibilitats per a la cursa i els objectius que s'ha proposat la quadra aquest any.

El debut de Coqueta a la temporada madrilenya arriba més tard de l'esperat. A què s'ha hagut de?
Havia d'haver corregut fa unes setmanes amb l'objectiu d'afinar-se per a la seva següent sortida, però vam tenir la mala sort que en tractar-se de la lototurf ens van eliminar. Això va canviar els nostres plans, per la qual cosa ara ens trobem aquesta cursa, de menys metres per a l'egua i que en altres circumstàncies arribaria en millors condicions.
Les opcions de victòria són menors?
No hi ha dubte que amb una cursa anterior i sobre més distància, tindria molt a dir. Però Coqueta ha estat entrenant molt bé, arriba fresca, no com la majoria dels seus rivals, i la cursa tampoc és gens de l'altre món. Pot ser una bona oportunitat, no només per afinar-se, sinó per intentar alguna cosa més gran.
El fet que la munti Raúl Ramos, el seu genet habitual, és un factor a favor?
Sí. Coneix bé a l'egua i estic segur que Bonifacio Recio, el preparador, plantejarà un recorregut suau per intentar a la recta final progressar i aprofitar en els últims metres l'energia del genet i la frescor de la potra. És una incògnita, però penso que podem quedar entre els quatre primers.
Com és Coqueta en la pista?
Estem molt il•lusionats amb ella. És una egua que va arribar a tenir valor 109 i que ara està en 98, per tant, crec que té molt per pujar. No és explosiva, li agrada córrer en progressió, i en els entrenos és molt brillant, al cap i a la fi fins a fa bé poc es va utilitzar com pacemaker en els entrenos pel seu excel•lent rendiment. Nosaltres fins a fa 15 dies l'hem tingut a Bàscara (Girona), i estem molt satisfets de com ha entrenat i d'aconseguir que s'hagi calmat una mica més.
Què ha estat de Nova Flag?
Retirada de la competició, prenyada d'un cavall àrab i esperem que després pugui estar-ho d'un pura sang anglès. Veure-la en el camp ara és una passada. Està preciosa!
Després de l'actuació de Coqueta aquest diumenge, quins són els plans per a l'egua?
Es queda a Madrid fins a l'estiu. Probablement, corri alguna cursa més en herba, però l'objectiu és que faci la temporada de les nocturnes de sorra.
I els plans per a la quadra?
Si les coses surten bé a La Zarzuela, ens agradaria comprar un poltre a la fi d'any. Igual que ha fet Santi Valverde, expropietari de Coqueta, que amb la seva compra m'ha generat com una espècie d'enveja sana. Fa uns dies em va trucar per telèfon Recio per avisar-me que al costat dels boxes del seu pati hi havia un poltre en venda.
Molt temptador.
Sí, sí…, però prefereixo esperar.


Ramón Costa: “Con una carrera anterior y sobre más distancia, Coqueta tendría mucho que decir”

La cuadra Costa La Vall pone en pista a Coqueta este domingo (19.25 h), en un hándicap de 2ª parte de 1.600 metros, en el que será su debut en Madrid con los colores de esta escudería catalana. Su propietario, Ramón Costa, explica la actualidad de su yegua, sus posibilidades para la carrera y los objetivos que se ha propuesto la cuadra este año.
El debut de Coqueta en la temporada madrileña llega más tarde de lo esperado. ¿A qué se ha debido?
Tenía que haber corrido hace unas semanas con el objetivo de afinarse para su siguiente salida, pero tuvimos la mala suerte de que al tratarse de la lototurf nos eliminaron. Esto cambió nuestros planes, por lo que ahora nos encontramos esta carrera, de menos metros para la yegua y que en otras circunstancias llegaría en mejores condiciones.
¿Las opciones de victoria son menores?
No cabe duda de que con una carrera anterior y sobre más distancia, Coqueta tendría mucho que decir. Pero Coqueta ha estado entrenando muy bien, llega fresca, no como la mayoría de sus rivales, y la carrera tampoco es nada del otro mundo. Puede ser una buena oportunidad, no solo para afinarse, sino para intentar algo mayor.
¿El hecho de que la monte Raúl Ramos, su jinete habitual, es un factor a favor?
Sí. Conoce bien a la yegua y estoy seguro que Bonifacio Recio, el preparador, planteará un recorrido suave para intentar en la recta final progresar y aprovechar en los últimos metros la energía del jinete y la frescura de la potra. Es una incógnita, pero pienso que podemos quedar entre los cuatro primeros.
¿Cómo es Coqueta en la pista?
Estamos muy ilusionados con ella. Es una yegua que llegó a tener valor 109 y que ahora está en 98, por tanto, creo que tiene mucho por subir.  No es explosiva, le gusta correr en progresión, y en los entrenos es muy brillante, al fin y al cabo hasta hace bien poco se utilizó como ‘pacemaker’ en los entrenos por su excelente rendimiento. Nosotros hasta hace 15 días la hemos tenido en Bàscara (Girona), y estamos muy satisfechos de cómo ha entrenado y de conseguir que se haya calmado algo más.
¿Qué ha sido de Nova Flag?
Retirada de la competición, preñada de un caballo árabe y esperemos que después pueda estarlo de un pura sangre inglés. Verla en el campo ahora es una pasada. ¡Está preciosa!
Después de la actuación de Coqueta este domingo, ¿cuáles son los planes para la yegua?
Se queda en Madrid hasta el verano. Probablemente, corra alguna carrera más en hierba, pero el objetivo es que haga la temporada de las nocturnas de arena.
¿Y los planes para la cuadra?
Si las cosas salen bien en La Zarzuela, nos gustaría comprar un potro a finales de año. Igual que ha hecho Santi Valverde, expropietario de Coqueta, que con su compra me ha generado como una especie de envidia sana. Basta decir, que hace unos días me llamó por teléfono Recio para avisarme que junto a los boxes de su patio había un potro en venta.
Muy tentador.
Sí, sí…, pero prefiero esperar.

Marc Comas: “Cascabel tornarà a lluitar el triomf si tot transcorre amb normalitat”

Marc Comas.

Dos mesos després de conquistar a l'afició madrilenya amb el triomf de Cascabel, torna aquest diumenge el preparador Marc Comas a l'Hipòdrom de La Zarzuela amb la intenció de repetir igual èxit. Vetonia, la seva darrera adquisició i, de nou, Cascabel, seran els exemplars que presentarà, i als quals no es pujarà en aquesta ocasió Armando José Graterol.
L'estrena amb Cascabel al febrer passat no va poder sortir millor. Espera repetir l'èxit?
L'egua segueix molt bé. Només l'han pujat dos quilos i penso que té una molt bona opció. Estic convençut que tornarà a lluitar el triomf si tot transcorre amb normalitat.
Li acompanya en aquesta ocasió Vetonia, la seva última adquisició.
Va arribar fa menys d'un mes a la quadra. Sempre ha estat un exemplar que m'ha agradat, però ara que la tinc encara haig de conèixer-la. Ha demostrat gust per la sorra, però penso que pot córrer bé en el verd.
Com s'explica que en aquesta ocasió no munti Armando José Graterol als seus exemplars quan sempre ho ha fet amb bons resultats?
S'han donat diverses circumstàncies. Graterol té un compromís el mateix dia, Ramos coneix bé a Vetonia perquè sempre l'ha muntat, i això ens interessa per conèixer més d'a prop a l'egua, i els propietaris de Samalassa no els importava que algun dia muntés José Luis Borrego. Però Graterol segueix sent nostre jockey, com ho demostra que si tot va bé correrà el dia 11 a Carcassone.
En aquesta cita francesa tornaran Virly i Path Of Hope?
No. Al principi correrà Vetonia, que volem conèixer-la més. Virly va tenir una petita lesió després de Vila-seca i Path Of Hope va acusar bastant la sortida a Madrid i hem volgut donar-li un descans.
A més, a la seva quadra té a Cortizada i a dos esperançadors mascles per Bannaby i Dusk and Dawn.
Cortizada correrà aviat. Està en forma i si la vam retirar fa unes setmanes va ser per tenir una mica de febre i no arriscar-nos en el viatge. I sí, tenim un poltre, anomenat Dunnaby, que esperem debuti l'any que ve. L'altre va néixer fa una setmana i és una preciositat.
Creixerà encara més la família de la quadra Ombra?
Al marge d'estar molt expectantes aquesta primavera amb els resultats a la pista de la primera potrada de Bannaby, creiem que Dusk and Dawn té bons orígens i que podria donar un excel•lent resultat amb Caradak. Esperem poder tancar la seva cubrició pròximament que, vist els resultats de Noozhoh Canaries, encara ens il•lusiona més.
Tornant a aquest diumenge a Madrid, sent pressió després del triomf de Cascabel?
Una mica. Però és perquè que acudeixo amb la filla de Dyhim Diamond en plena forma, la qual cosa em motiva més. Amb Vetonia, en canvi, estic una mica més desorientat.
Quin és el pla de viatge?
Després de l'última experiència, que vam sortir un dia abans i no va anar del tot bé, viatjarem el mateix dia perquè descansin a casa el dia abans. Tornarem el dilluns de Pasqua, amb tranquil•litat i esperem que amb un bon resultat.


Marc Comas: “Cascabel volverá a luchar el triunfo si todo transcurre con normalidad”

Dos meses después de conquistar a la afición madrileña con el triunfo de Cascabel, vuelve este domingo el preparador Marc Comas al Hipódromo de La Zarzuela con la intención de repetir igual éxito. Vetonia, su última adquisición y, de nuevo, Cascabel, serán los ejemplares que presentará, y a los que no se subirá en esta ocasión Armando José Graterol.
El estreno con Cascabel en febrero  no puedo salir mejor. ¿Espera repetir el éxito?
La yegua sigue muy bien. Solo la han subido dos kilos y pienso que tiene una muy buena opción. Estoy convencido que volverá a luchar el triunfo si todo transcurre con normalidad.
Le acompaña en esta ocasión Vetonia, su última adquisición.
Llego hace menos de un mes en la cuadra. Siempre ha sido un ejemplar que me ha gustado, pero ahora que la tengo todavía debo conocerla. Ha demostrado gusto por la arena, pero pienso que puede correr bien en el verde.
¿Cómo se explica que en esta ocasión no monte Armando José Graterol a sus ejemplares cuando siempre lo ha hecho con buenos resultados?
Se han dado varias circunstancias. Graterol tiene un compromiso el mismo día, Ramos conoce bien a Vetonia porque siempre la ha montado, y eso nos interesa  para conocer más de cerca a la yegua, y los propietarios de Samalassa no les importaba que algún día montase José Luis Borrego. Pero Graterol sigue siendo nuestro jockey, como lo demuestra que si todo va bien correrá el día 11 en Carcassone.
¿En esta cita francesa volverán Virly y Path Of Hope?
No. En un principio correrá Vetonia, que queremos conocerla más. Virly tuvo una pequeña lesión tras Vila-seca y Path Of Hope acusó bastante la carrera de Madrid y hemos querido darle un descanso.
Además, en su cuadra tiene a Cortizada y a dos esperanzadores machos por Bannaby y Dusk and Down.
Cortizada correrá pronto. Está en forma y si la retiramos hace unas semanas fue por tener algo de fiebre y no arriesgarnos en el viaje. Y sí, tenemos un potro, llamado Dunnaby, que esperamos debute el año que viene. El otro nació hace una semana y es una preciosidad.
¿Crecerá todavía más la familia de la cuadra Ombra?
Al margen de estar muy expectantes esta primavera con los resultados en la pista de la primera potrada de Bannaby, creemos que Dusk and Dawn tiene buenos orígenes y que podría dar un excelente resultado con Caradak. Esperamos poder cerrar su cubrición próximamente que, visto los resultados de Noozhoh Canarias, todavía nos ilusiona más.
Volviendo a este domingo en Madrid, ¿siente presión después del triunfo de Cascabel?
Un poco. Pero es porque que acudo con la hija de Dyhim Diamond en plena forma, lo que me motiva más. Con Vetonia, en cambio, estoy algo más desorientado.
¿Cuál es el plan de viaje?
Después de la última experiencia, que salimos un día antes y no fue del todo bien, viajaremos el mismo día para que descansen en casa el día antes. Volveremos el lunes de Pascua, con tranquilidad y esperemos que con un buen resultado.

Jaume Pou: "Miss Itaca surt per debutar"

Jaume Pou.

La Yeguada González Caro no farà festa aquest Divendres Sant. A Ourense, en l'hipòdrom d'Antela, debutarà en una carrera per a tres anys no guanyadors al seu únic exemplar en aquests moments: Miss Ítaca (per Wagon Master i Scarlet Lake). El seu propietari, Jaume Pou, ha atès a Turf-Cat per parlar sobre el debut de l'egua i explicar l'actualitat de la seva quadra.

"Miss Ítaca sempre ha estat a Ourense i no l'he vist ni créixer ni córrer. Ara, l'equip de José Manuel Borrego, qui la prepara, ha decidit que s'estreni en una cursa còmoda, però gens fàcil. Hi ha egües, com Olivenza o Bretema, ja molt corregudes. La nostra surt per debutar, i si tot va bé correrà el dia 9 i després la portaríem a Madrid. És el nostre únic exemplar després d'haver-nos desprès de Don Hernando Hab, un cavall delicat i complicat, que ens va demostrar que vam estar bastant desafortunats aquest any plantejant Vila-seca".

 

El futur? "Això del turf és un món molt difícil. Ara sembla que hi ha unes disputes de poder enormes, gens bones. Jo estic pensant en un cavall per córrer en el sud de França i a Lasarte. Tenim a Marc Comas que està fent les coses molt bé i cal aprofitar-ho".

 

Jaume Pou: “Miss Itaca sale para debutar”

La Yeguada González Caro no hará fiesta este Viernes Santo. En Ourense, en el hipódromo de Antela, debutará en una carrera para tres años no ganadores a su único ejemplar en estos momentos: Miss Itaca (por Wagon Master y Scarlet Lake). Su propietario, Jaume Pou, ha atendido a Turf-Cat para hablar sobre el debut de la yegua y explicar la actualidad de su cuadra.

 

“Miss Itaca siempre ha estado en Ourense y no la he visto ni crecer ni correr. Ahora, el equipo de José Manuel Borrego, quien la prepara, ha decidido que se estrene en una carrera cómoda, pero nada fácil.Hay yeguas, como Olivenza o Bretema, ya muy corridas. La nuestra sale para debutar, y si todo va bien correrá el día 9 y luego la llevaríamos a Madrid. Es nuestro único ejemplar después de habernos desprendido de Don Hernando Hab, un caballo delicado y complicado, que nos demostró que estuvimos bastante desafortunados este año  planteando Vila-seca".

El futuro? "Esto del turf es un mundo muy difícil. Ahora parece que hay unas disputas de poder enormes, nada buenas. Yo estoy pensando en un caballo para correr en el sur de Francia y en Lasarte. Tenemos a Marc Comas que está haciendo las cosas muy bien y hay que aprovecharlo“.

Joan Pujols explica les raons de la venda de Vetonia

La notícia de la venda de Vetonia a la quadra Ombra de Marc Comas ha deixat preocupat als afeccionats catalans. Joan Pujols, propietari de la quadra Aibrún, qui lva comprar a l'egua en vespres del míting de Vila-seca, ha sortit al pas per deixar ben clar que no significa que s'allunyin del món del turf, sinó que es prenen un descans per tornar amb les ganes que mai van a deixar de tenir per les curses de cavalls.
"Hem venut a Vetonia perquè volem centrar-nos els propers mesos en el raid, on tenim 7 cavalls. A l'octubre buscarem un pura sang per tornar a les pistes, la nostra gran passió i que no volem abandonar".

 

Joan Pujols explica las razones de la venta de Vetonia

La noticia de la venta de Vetonia a la cuadra Ombra de Marc Comas ha dejado preocupado a los aficionados catalanes. Joan Pujols, propietario de la cuadra Aibrún, quien compró a la yegua en vísperas del mitin de Vila-seca, ha salido al paso para dejar bien claro que no significa que se alejen del mundo del turf, sino que se toman un descanso para volver con las ganas que nunca van a dejar de tener por las carreras.
"Hemos vendido a Vetonia porque queremos centrarnos los próximos meses en el raid, donde tenemos 7 caballos. En octubre buscaremos un purasangre para volver a las pistas, nuestra gran pasión y que no queremos abandonar".

Marc Comas: “Anem a Madrid amb tota la il•lusió del món”

Marc Comas a Vila-seca.

Diumenge de curses a La Zarzuela. Sis proves i tota l'artilleria del turf nacional. Déu n'hi do! Entre ells, Marc Comas, qui es presenta a Madrid a la primera jornada de la temporada amb gairebé la seva preparació al ple: Cortizada, Path Of Hope i Cascabel, a la primera, tercera i sisena, respectivament. Turf-Cat ha recollit les impressions de Marc Comas:
“Anem amb tota la il•lusió del món. Els propitaris de Cortizada i Cascabel volien córrer a La Zarzuela algun dia i vaig veure que la jornada tenia unes curses que reunien les condicions per a les egües. A més, vaig tenir la sort que Pat Of Hope es podia matricular en el Premi Fernán Nuñez. Així, que el dissabte emprendrem camí cap a Madrid amb la confiança de no tornar de buit”.

 

Cortizada (Premio Cria Nacional – 12 h): “És una incògnita, però està fent molt bé tot el que se li demana en els entrenos. Va entrar a finals de desembre a la quadra i tenim ganes de comprovar el seu rendiment”.

 

Pat Of Hope (Premi Fernán Núñez – 13.10 h): “Arriba molt bé i penso que la pista de Madrid li agradarà per a la seva rematada final, encara que amb més metres seria més perillós. Pels rivals, aquesta cursa servirà per conèixer el seu nivell”.

 

Cascabel (Premi Peña Ramiro – 14.55 h): “Es troba en un moment òptim. Millor que Path Of Hope. Només ha fet que pujar des de Vila-seca. Cal ser moderats, però coneix la pista, és una segona part d'hándicap i Graterol s'entén molt bé”.

 


Marc Comas: “Vamos a Madrid con toda la ilusión del mundo”

Domingo de carreras en La Zarzuela.  Seis pruebas y toda la artillería del turf nacional. ¡Ahí es nada! Entre ellos, Marc Comas, quien se presenta en Madrid en la primera jornada de la temporada con casi su preparación al pleno: Cortizada, Path Of Hope y Cascabel, en la primera, tercera y sexta, respectivamente. Turf-Cat ha recogido sus impresiones:
“Vamos con toda la ilusión del mundo. Los dueños de Cortizada y Cascabel querían correr en La Zarzuela algún día y vi que la jornada tenía unas carreras que reunían las condiciones para las yeguas. Además, tuve la suerte que Pat Of Hope se podía matricular en el Premio Fernán Nuñez. Así, que el sábado emprenderemos camino hacia Madrid con la confianza de no volver de vacío”.
Cortizada (Premio Cría Nacional – 12 h): “Es una incógnita, pero está haciendo muy bien todo lo que se le pide en los entrenos. Entró a finales de diciembre en la cuadra y tenemos ganas de comprobar su rendimiento”.
Pat Of Hope (Premio Fernán Núñez – 13.10 h): “Llega muy bien y pienso que la pista de Madrid le va a gustar para su remate final, aunque con más metros sería más peligroso. Por los rivales, esta carrera servirá para conocer su nivel”.
Cascabel (Premio Peña Ramiro – 14.55 h): “Se encuentra en un momento óptimo. Mejor que Path Of Hope. Sólo ha hecho que subir desde Vila-seca. Hay que ser comedidos, pero conoce la pista, es una segunda parte de hándicap y Graterol  se entiende muy bien”.

Vila-seca '14: Marc Comas viu el seu dia més feliç

La jornada de curses a Vila-seca es va saldar amb arribades molt emocionants i amb una actuació excel·lent del preparador i propietari català Marc Comas. Dos dels seus tres exemplars presentats van triomfar en la pista tova del circuit i van deixar bé clar que a partir d'ara caldrà comptar amb ell per a futures empreses.
Un Marc Comas pletòric ja mostrava la seva confiança minuts abans de la primera cursa, quan manifestava que dels seus tres representants, era l'egua Cascabel la que més possibilitats tenia per guanyar. “Tinc molta confiança. Està molt bé i lluitarà el triomf”, va dir. I així va ser. Amb José A. Graterol en la cadira obtenia la victòria en el mateix pal i donava el primer triomf a la nova quadra catalana Samalassa.
Ramón Costa (Costa La Vall) no va tenir tanta sort amb els seus dos representants. Va ocupar els dos últims llocs i es va anar de Vila-seca sense entrar en els diners. Decebedora l'actuació de Nova Flag, per qui el seu propietari tenia explicació: “Cal entendre-la molt bé. I jo ja he vist només trepitjar la pista que no tindria possibilitats. Cal conformar-se. Una altra vegada serà”.

Sense opcions

L'únic respir que es va donar Marc Comas va ser en el Gran Premi. Virly no va tenir cap opció en cursa i va veure des de molt lluny com Teobaldo es feia amb el triomf. “No li agrada Vila-seca. Sempre corre malament amb gir a l'esquerra. Però ho porto perquè toca”. Fins i tot un dels acompanyants de Marc Comas va bromejar: “Virly s'ha posat content quan li hem dit en arribar al box que no tornarà a aquesta pista”. En la mateixa cursa, Cirdan, de Guart-Xatruch, va donar la cara durant dos terços del recorregut i va acabar pagant la distància.

Rematar la festa

Va tancar la jornada la prova amb més representants catalans. De nou, Marc Comas va passar per guanyadors amb el tordo Path Of Hope. Invicte en les seves actuacions amb els colors de la quadra Ombra, va fer valer la seva qualitat per adaptar-se a una distància curta per a ell. En arribar a meta Graterol va dedicar el triomf a la dona de Marc Comas, que no va poder estar present, fonent-se en una emocionada abraçada preparador i jockey.
Don Hernando Hab va tenir un meritori tercer lloc després de molt temps inactiu. Jaume Pou, el seu propietari, va afirmar que “m'ha deixat molt bon sabor de boca després de tant temps parat. Ens donarà alegries a la Yeguada González Caro”. L'altra cara de la moneda va ser Vetonia, que va acabar en un quart lloc quan s'esperava que estigués més a prop. Joan Pujols ja avisava abans del seu debut amb els colors d'Aibrun sobre la incognita del seu rendiment: “Acaba d'arribar de Madrid. No la coneixem bé i no em vull pronunciar”. L'últim dels representants va ser Real de Catorce, de Xavier Xatruch. “És un cavall en progressió i que em té molt il·lusionat. Però aquesta no és la seva cursa, però no podia deixar la possibilitat de córrer a casa”, va confessar. Per al seu cavall va escollir a Marc Pulido, l'únic jockey català en actiu, i qui haurà d'esperar una altra oportunitat per passar per guanyadors.

 

 

Marc Comas vive en Vila-seca su día más feliz

La jornada de carreras en Vila-seca se saldó con llegadas muy emocionantes y con una actuación sobresaliente del preparador y propietario catalán Mar Comas. Dos de sus tres ejemplares presentados triunfaron en la pista blanda del circuito y dejaron bien claro que a partir de ahora habrá que contar con él para futuras empresas.

Un Marc Comas pletórico ya mostraba su confianza  minutos antes de la primera carrera, cuando manifestaba que de sus tres representantes, era la yegua Cascabel la que más posibilidades tenía para ganar. “Tengo mucha confianza. Está muy bien y luchará el triunfo”, dijo. Y así fue. Con José A. Graterol en la silla obtenía la victoria en el mismo poste y daba el primer triunfo a la nueva cuadra catalana Samalassa.

Ramón Costa (Costa La Vall) no tuvo tanta suerte con sus dos representantes. Ocupó los dos últimos puestos y se fue de Vila-seca sin entrar en el dinero. Decepcionante la actuación de Nova Flag, para quien su propietario tenía explicación: “Hay que entenderla muy bien. Y yo ya he visto solo pisar la pista que no iba a tener posibilidades. Hay que conformarse. Otra vez será”.

 

Sin opciones

El único respiro que se dio Marc Comas fue en el Gran Premio. Virly no tuvo ninguna opción en carrera y vio desde muy lejos como Teobaldo se hacía con el triunfo. “No le gusta Vila-seca. Siempre corre mal con giro a la izquierda. Pero lo traigo porque toca”. Incluso uno de los acompañantes de Marc Comas bromeó: “Virly se ha puesto contento cuando le hemos dicho al llegar al box que no volverá a esta pista”. En la misma carrera, Cirdan, de Guart-Xatruch, dio la cara durante dos tercios del recorrido y acabó pagando la distancia.

Cerró la jornada la prueba con más representantes catalanes. De nuevo, Marc Comas pasó por ganadores con el tordo Path Of Hope. Invicto en sus actuaciones con los colores de la cuadra Ombra, hizo valer su calidad para adaptarse a una distancia corta para él. Al llegar a meta Graterol dedicó el triunfo a la mujer de Mar Comas, que no pudo estar presente, fundiéndose en un emocionado abrazo dueño y jockey.

 

Rematar la fiesta

Don Hernando Hab tuvo un meritorio tercer puesto tras mucho tiempo inactivo. Jaume Pou, su propietario, afirmó que “me ha dejado muy buen sabor de boca tras tanto tiempo parado. Nos dará alegrías a la Yeguada González Caro”. La otra cara de la moneda fue Vetonia, que acabó en un cuarto puesto cuando se esperaba que estuviese más cerca. Su dueño, Joan Pujols, ya avisaba antes de su debut con los colores de Aibrun sobre la incognita de su rendimiento: “Acaba de llegar de Madrid. No la conocemos bien y no me quiero pronunciar”. El último de los representantes fue Real de Catorce, de Xavier Xatruch. “Es un caballo en progresión y que me tiene muy ilusionado. Pero esta no es su carrera, lo que pasa es que no podía dejar la posibilidad de correr en casa”, confesó. Para su caballo escogió a Marc Pulido, el único jockey catalán en activo, y quien tendrá que esperar otra oportunidad para pasar por ganadores.

Xavier Xatruch acudirà com a propietari i preparador a Vila-seca

Xavier Xatruch.

Real de Catorce serà la basa que presenti Xavier Xatruch a Vila-seca el proper 19 de gener. El propietari català, a més de preparador, també estarà representat per Coqueta, egua que entrena i que correrà amb els colors de Costa La Vall. Ell espera viure un any més una jornada inoblidable en la pista de la Torre d’en Dolça, però creu que aquest any el míting pot veure's seriosament afectat per la crisi.

 

“Ningú negarà que els pocs propietaris catalans estem molt il·lusionats i fent un gran esforç, però crec que la crisi també es notarà aquest any a Vila-seca, amb molt pocs participants en cadascuna de les tres curses, la qual cosa pot deslucir aquest preciós dia. Cirdan? Pertany a quatre socis, entre ells el meu cunyat, i aquest mateix dia coincideix amb un triplicat a Dos Hermanas. La seva presència a Catalunya dependrà de Cerqueira, el seu preparador i també un dels socis”, ha comentat Xavier Xatruch a Turf-Cat.

 

Xavier Xatruch acudirá como propietario y preparador a Vila-seca

Real de Catorce será la baza que presente Xavier Xatruch en Vila-seca el próximo 19 de enero. El propietario catalán, además de preparador, también estará representado por Coqueta, yegua que entrena y que correrá con los colores de Costa La Vall. Él espera vivir un año más una jornada inolvidable en la pista de la Torre d’en Dolça, pero cree que este año el mitin puede verse seriamente afectado por la crisis.

 

“Nadie negará que los pocos propietarios catalanes estamos muy ilusionados y haciendo un gran esfuerzo, pero creo que la crisis también se va a notar este año en Vila-seca, con muy pocos participantes en cada una de las tres carreras, lo que puede deslucir este precioso día. ¿Cirdan? Pertenece a cuatro socios, entre ellos mi cuñado, y ese mismo día coincide con un triplicado en Dos Hermanas. Su presencia en Catalunya dependerá de Cerqueira, su preparador y también uno de los socios”, ha comentado Xavier Xatruch a Turf-Cat.

Jaume Pou confirma que està buscant cavall per a Vila-seca

Jaume Pou (esquerra), amb el seu equip.

 

Si hi ha un propietari que mai falla i sap millor que ningú el tipus de cavall que es necessita per competir a Vila-seca, aquest no és un altre que Jaume Pou, propietari de la Yeguada González Caro. D'aquí, que des de fa dies estigui buscant un exemplar que supleixi a Banbu, guanyador el passat any i retirat de la competició, i se sumeix a partir de gener a les noves promeses de la seva esforçada quadra.

Aquestes són les declaracions a Turf-Cat sobre el míting català i l'actualitat de la seva escuderia i el turf nacional.

 

Quan es coneixerà el cavall que correrà aquest any a Vila-seca amb els seus colors?
Espero tancar l'operació a l'inici de l'any. Estic barrejant diverses possibilitats, però encara no m'he decidit. Ara, després de la baixa de Banbu, que vam decidir vendre després de la seva última lesió, compto, a més, amb dues potras que espero debutin aquesta primavera. Estan a Madrid a càrrec d'Antonio Sánchez, una és Filloa una germana de Galego (Wagon Master), tot un crom d'animal, i l'altra és Miss Ítaca, una filla de Fragant Wells.
Satisfet del programa que presenta l'Ajuntament de Vila-seca?
Jo vaig donar la meva opinió als organitzadors, i si bé cal reconèixer que hi ha encerts, en el Gran Premi, en posar un topall de valor, han comès un gran error. Es podrien haver posat altres condicions, doncs d'aquesta manera cavalls com Path Of Hope, de Marc Comas, no poden competir, un desgreuge a l'esforç del nostre company.
Està al corrent de les informacions sobre la possibilitat de crear un hipòdrom a Caldes de Malavella?
Sí, alguna cosa he llegit. És paradoxal que quan ens arriben notícies del tancament de Mijas o la reducció de la cabanya equina espanyola, que generarà dificultats pel dens calendari programat, fins i tot penso que es notarà a Vila-seca, apareguin a la premsa aquestes notícies tan esperançadores pel turf, i en concret per al nostre.

 

 

Jaume Pou confirma que está buscando caballo para Vila-seca

Si hay un propietario que nunca falla y sabe mejor que nadie el tipo de caballo que se necesita para competir en Vila-seca, este no es otro que Jaume Pou, propietario de la Yeguada González caro. De ahí, que desde hace días esté buscando un ejemplar que supla a Banbu, ganador el pasado año y retirado de la competición, y se sume a partir de enero a las nuevas promesas de su esforzada cuadra.

Estas son las declaraciones ofreciadas a Turf-Cat sobre el mitin catalán y la actualidad  de su cuadra y el turf nacional.
¿Cuándo se conocerá el caballo que correrá este año en Vila-seca con sus colores?
Espero cerrar la operación a principios de año. Estoy barajando varias posibilidades, pero todavía no me he decidido. Ahora, tras la baja de Banbu, que decidimos vender tras su última lesión, cuento, además, con dos potras que espero debuten esta primavera. Están en Madrid a cargo de Antonio Sánchez, una es Filloa, una hermana de Galego (Wagon Master), todo un cromo de animal, y  la otra es Miss Itaca, una hija de Fragant Wells.
¿Satisfecho del programa que presenta el Ayuntamiento de Vila-seca?
Yo di mi opinión a lo organizadores, y si bien hay que reconocer que hay aciertos, en el Gran Premio, al poner un tope de valor, han cometido un gran error. Se podrían haber puesto otras condiciones, pues de esta manera caballos como Path Of Hope, de Marc Comas, no pueden competir, un desagravio al esfuerzo de nuestro compañero.
¿Está al corriente de las informaciones sobre la posibilidad de crear un hipódromo en Caldes de Malavella?
Sí, algo he leído. Es paradójico que cuando nos llegan noticias del cierre de Mijas o la reducción de la cabaña equina española,quegenerará dificultades con el calendario programado, incluo pienso que se notará en Vila-seca, aparezcan en la prensa estas noticias tan esperanzadoras para el turf, y en concreto para el nuestro.

Ramón Costa: "Coqueta ens està sorprenent satisfactòriament"

Ramón Costa.

Segueixen reforçant-se les quadres catalanes amb la vista posada a Vila-seca. Ara li ha tocat el torn a Costa La Vall, de Ramón Costa, qui ha trobat una nova companya per Nova Flag. Es tracta de Coqueta, una egua de 5 anys per British Open i Lucky Filly, germana de Vallarta, entre altres, i amb molta sorra a la seva sang, com ho ha demostrat en les seves victòries en Mijas. Exemplar amb gust a les curses de dues corbes, després de passar de Colisa a Santiago Valverde, propietari de Salou, ha acabat en la quadra de Costa La Vall, on debutarà, si no hi ha problemes, el proper mes de gener a Vila-seca.
De la seva darrera victòria, el 15 de gener de 2012, sobre terreny pesat en l'herba de Dos Hermanas i després de no haver-se caigut del trio en sis curses consecutives, deia el seu preparador, Jorge Rodríguez, a la revista 'Agalopar': “Esperava que corregués bé, però no que guanyés tan fàcil. S'adapta bé a la pista, avui amb més sorra que herba. És endarrerida, està progressant amb l'edat i es troba en forma”.
Aquesta és l'opinió de Ramón Costa, el seu nou propietari:
“Es va presentar la possibilitat de comprar-la i no vam voler rebutjar-la. Xavier Xatruch ja ens va parlar bé d'ella i després dels entrenaments que hem tingut a Bàscara ens està sorprenent satisfactòriament. Al costat de Nova Flag estan treballant molt bé i encara no sabem si abans de Vila-seca correran a França. Cal reconèixer que el programa de Vila-seca d'aquest any és molt més favorable per els qui correm aquí, on, com es pot comprovar, hi ha un ambient molt animat i esperançat”.

 

Ramón Costa: "Coqueta nos está sorprendiendo satisfactoriamente"

Siguen reforzándose las cuadras catalanas con la vista puesta a Vila-seca. Ahora le ha tocado el turno a Costa La Vall, de Ramón Costa, quien ha encontrado una nueva compañera para Nova Flag. Se trata de Coqueta, una yegua de 5 años por British Open y Lucky Filly, hermana de Vallarta, entre otros, y con mucha arena en su sangre, como lo ha demostrado en sus  victorias en Mijas. Ejemplar con gusto a las carreras de dos curvas, tras pasar de Colisa a Santiago Valverde, propietario de Salou, ha acabado en la cuadra de Costa La Vall, donde debutará, si no hay problemas, el próximo mes de enero en Vila-seca.

De su última victoria, el 15 de enero de 2012, sobre terreno pesado en la hierba de Dos Hermanas y después de no haberse caído del trío en seis carreras consecutivas, decía su preparador, Jorge Rodríguez, en  la revista ‘A Galopar’: “Esperaba que corriera bien, pero no que ganara tan fácil. Se adapta bien a la pista, con más arena que hierba. Es atrasada, está progresando con la edad y se encuentra en forma”.

Esta es la opinión de Ramón Costa, su nuevo propietario:

“Se presentó la posibilidad de comprarla y no quisimos rechazarla. Xavier Xatruch ya nos habló bien de ella y después de los entrenamientos que hemos tenido en Bàscara nos está sorprendiendo satisfactoriamente. Junto a Nova Flag están trabajando muy bien en Bàscara y todavía no sabemos si antes de Vila-seca correrán en Francia. Hay que reconocer que el programa de este año es mucho más favorable para quienes corremos aquí, donde, como se puede comprobar, hay un ambiente muy animado y esperanzado”.  

Vetonia, una bona arenera per a la quadra Aibrún

Triomf de Vetonia en el Premi Quadra Machin (1/8/2013).

L'egua Vetonia, nova adquisició de la quadra Aibrún, del propietari català Joan Pujols, és una quatre anys per Whipper i Mallet, primer producte de mare no corredora. Família del semental Golan, va costar 15.000 euros de yearling a la quadra Sant Cristobal. Vetonia s'ha mostrat una autèntica especialista en sorra i sobre la milla, on ha aconseguit 3 victòries, les dues últimes aquest estiu, sempre amb el genet Raúl Ramos. Després del seu últim triomf, en un hándicap de 1ª part el passat 22 d'agost, va mostrar una gran forma i va aconseguir un valor 112 en una distància poc habitual per a ella (1.800 m). Una setmana després va córrer en 1.900 metres en el Premi Sacara (Categoria C) quedant tercera, donant-li tres quilos a la guanyadora, Bohemians Rapsody. Aquella bona actuació va servir perquè corregués el Gran Premi Román Martín (Categoria B) el passat 3 de novembre, sobre herba, quedant novena per darrere d'egües com Filly Medi, Lady Revel, Baronia, etcètera. Bonifacio Recio, el seu preparador i qui millor la coneix, doncs pràcticament la criat ell, sempre ha destacat la seva bona recuperació dels esforços, el seu caràcter, i la seva adaptació en sorra en la distància entre 1.600 i 1.800 metres.
Aquesta és l'opinió de Joan Pujols, el seu nou propietari:
“Li vaig demanar a Bonifacio Fort que ens busqués un cavall divertit que cobrís la baixa d'Handsome Hugo, que després de les seves últimes actuacions vam decidir retirar-ho per competir en horseball. Després d'uns mesos d'espera, ens va oferir a Vetonia, de la quadra Madelanine. Ens va agradar perquè compleix amb els nostres objectius. És arenera i amb un bon valor. Té a tota la quadra molt il·lusionada i esperem debutar-la a Vila-seca. Costarà que faci oblidar a Handsome Hugo, un cavall que sempre estarà en el record d'Aibrún”.

 

Vetonia, una buena arenera para la cuadra Aibrún

 La yegua Vetonia,  nueva adquisición de la cuadra Aibrún, del propietario catalán Joan Pujols, es una cuatro años por Whipper y Mallet, primer producto de madre no corredora. Familia del semental Golan, costó 15.000 euros de yearling a la cuadra San Cristobal. Vetonia se ha mostrado una auténtica especialista en arena y sobre la milla, donde ha conseguido 3 victorias, las dos últimas este verano, siempre con el jinete Raúl Ramos. Tras su último triunfo, en un hándicap de 1ª parte el pasado 22 de agosto, mostró una gran forma y alcanzó un valor 112 en una distancia algo larga para ella (1.800 m). Una semana después  corrió en 1.900 metros en el Premio Sacara (Categoría C) quedando tercera, dándole tres kilos a la ganadora, Bohemians Rapsody. Aquella buena actuación sirvió para que corriese el Gran Premio Román Martín (Gategoría B) el pasado 3 de noviembre, sobre hierba, quedando novena por detrás de yeguas como Filly Medi, Lady Revel, Baronia, etcétera.  Bonifacio Recio, su preparador y quien mejor la conoce, pues prácticamente la crío él, siempre ha destacado lo bien que se recupera de los esfuerzos, su carácter, y su adaptación en arena en la distancia entre 1.600 y 1.800 metros.

Esta es la opinión de Joan Pujols, su nuevo propietario:

“Le pedí a Bonifacio Recio que nos buscase un caballo divertido que cubriese la baja de Handsome Hugo, que después de sus últimas actuaciones decidimos retirarlo para competir en horseball. Tras unos meses de espera, nos ofreció a Vetonia, de la cuadra Madelanine. Nos gustó porque cumple con nuestros objetivos. Es arenera y con un buen valor. Tiene a toda la cuadra muy ilusionada y esperamos debutarla en Vila-seca. Costará que haga olvidar a Handsome Hugo, un caballo que siempre estará en el recuerdo de Aibrún”.  

Vila-seca introdueix canvis al seu programa 2014

La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar en España (SFCCE) ha aprovat el programa de curses de Vila-seca que se celebrarà s el proper 19 de gener, a les 12.30 h, en el circuit hípic Torre d’en Dolça i que constarà de tres proves, dues de 1.700 i una de 2.500 metres com ve succeint en els últims anys. El calendari de les inscripcions assenyala que els participants hauran de matricular-se el 13 de gener i es publicarà el partant el dia 16.
Per a aquest any canvien les condicions i el ordre de curses, tot per igualar més les possibilitats i guanyar en emoció. El Premi La Caixa, ara hándicap, baixa en el seu import, però puja el Premi Patronat Municipal, curse que tancarà la jornada. El Gran Premi, que se celebrarà en segon lloc, ha canviat els recàrrecs i té com a condició un valor màxim de 116.
Per a més informació, s'adjunta fitxer amb les condicions, calendari i premis. 

 

Vila-seca introduce cambios en su programa 2014

La Sociedad de Fomento de la Cría Caballar en España (SFCCE) ha aprobado el programa de carreras de Vila-seca que se celebrará el próximo 19 de enero, a las 12.30 h, en el circuito hípico Torre d’en Dolça y que constará de tres pruebas, dos de 1.700 metros y una de 2.500 metros, como viene sucediendo en los últimos años. El calendario de las inscripciones señala que los participantes deberán matricularse el 13 de enero y se publicará el partant el día 16.

El Premio La Caixa, ahora hándicap, baja en su importe, pero sube el Premio Patronato Municipal, carrera que cerrará la jornada, todo para igualar más las posibilidades y ganar en emoción. El Gran Premio, que se celebrará en segundo lugar, ha cambiado los recargos y tiene como condición un valor máximo de 116.

Para más información, se adjunta fichero con las condiciones, calendario y premios.

programa CATALA.pdf
Documento Adobe Acrobat [130.0 KB]
Programa Castellano.pdf
Documento Adobe Acrobat [102.5 KB]

La quadra Samalassa, amb Cascabel, s'incorpora al turf català

El turf català compta amb un membre més amb l'aparició de la nova quadra Samalassa, una iniciativa nascuda en el cor de la comarca d'Osona i que té com a primer exemplar a l'egua Cascabell, una filla de 4 anys de Dyhim Diamond, amb 1 victòria i 2 col·locacions de 12 sortides amb l'escuderia Pincal. Està preparada pel també català Marc Comas, qui l'entrena en la seva finca i espera fer-la debutar el proper 12 de desembre a Toulouse, després d'haver estat forfait per al dia 1 de desembre a Madrid.

 

La cuadra Samalassa, con Cascabel, se incorpora al turf catalán

El turf catalán cuenta con un miembro más con la aparición de la nueva cuadra Samalassa, una iniciativa nacida en el corazón de la comarca de Osona y que tiene como primer ejemplar a la yegua Cascabel, una hija de 4 años de Dyhim Diamond, con 1 victoria y 2 colocaciones de 12 salidas con la escudería Pincal. Está preparada por el también catalán Marc Comas, quien la entrena en su finca y espera hacerla debutar el próximo 12 de diciembre en Toulouse, después de haber sido forfait para el día 1 en Madrid.