La meta de Turf-Cat

En Turf-Cat estem disposats a creuar la meta. No importa que sigui per un nas, un coll o molts cossos. L'important és aconseguir entre tots els aficionats el Gran Hipòdrom de Catalunya. La cursa ha començat! 

 

 

En Turf-Cat estamos dispuestos a cruzar la meta. No importa que sea por una nariz, un cuello o muchos cuerpos. Lo importante es conseguir entre todos los aficionados el Gran Hipódromo de Catalunya. ¡La carrera ha comenzado!