Apostar a...

Guanyador / Ganador / Winner / Simple Gagnant

L'aposta més senzilla per als quals s'acosten per primera vegada a un hipòdrom. El cavall que vostè esculli ha d'arribar el primer per a guanyar l'aposta.

 

Col·locat / Colocado / Place / Simple Placé

El cavall que vostè esculli ha de finalitzar entre els tres primers. Si corren menys de 11 cavalls, ha de finalitzar entre els dos primers.

 

Gemela / Gemela / Dual Forecast / Couplé

Ha d'escollir dos cavalls. Vostè gana si ocupen les dues primeres posicions, sense importar l'ordre d'arribada. Si corren menys de 6, l'ordre ha de ser exacte.

 

Doble / Doble / Double

Ha d'encertar els guanyadors de dues curses consecutives. Un exemple: el guanyador de la primera cursa del programa amb el de la segona.

 

Trio / Trío / Tricast / Trio

Consisteix a designar els tres cavalls que ocuparan les tres primeres posicions. L'ordre ha de ser l'exacte. Aquesta aposta és la que genera més dividends.