Hipòdrom, ja!

Ha passat gairebé 80 anys des que el Hipòdrom de Can Tunis (Barcelona) va tancar les seves portes. Durant tot aquest temps moltes hi ha hagut temptatives per recuperar un recinte hípic de primera, però cap resultat. Pel camí s'han quedat projectes, iniciatives i oportunitats històriques (Barcelona '92).

Les últimes notícies publicades en els mitjans indiquen que tot pot succeir pròximament. Ja no cal deixar passar per alt que la indústria del purasang pot dinamitzar l'economia en aquests temps de crisis. Per això, qualsevol iniciativa a Catalunya ha d'interessar a aficionats i, sobretot, a polítics, vital per posseir la competència en l'assumpte del joc. Nosaltres aquí ho contarem des del primer dia, reconstruint a poc a poc totes les temptatives que han succeït durant tot aquest tempsa per conscienciar a qui encara no ho hagi fet que Catalunya necessita un hipodròm ja!

 

Ha pasado casi 80 años que el Hipódromo de Can Tunis cerró sus puertas. Durante todo este tiempo ha habido muchas tentativas para recuperar un recinto hípico de primera, pero ningún resultado. Por el camino se han quedado proyectos, iniciativas y oportunidades históricas (Barcelona '92).
Las últimas noticias publicadas en los medios indican que algo importante puede suceder próximamente. Ya no hay que dejar pasar por alto que la industria del purasangre puede dinamizar la economía en estos tiempos de crisis. Por eso, cualquier iniciativa en Cataluña debe interesar a aficionados y, sobre todo, a políticos, vital por poseer la competncia del asunto del juego. Y nosotros aquí lo contaremos desde el primer día, reconstruyendo poco a poco todas las tentativas que han sucedido durante todo este tiempo para concienciar a quien todavía no lo haya hecho que Catalunya necesita un hipódromo ya.