Al·legacions a les apostes hípiques a Catalunya

Acordwin, societat constituïda per a explotar les apostes integrada per operadors catalans pertanyents a l'associació Acordjoc, ha fixat com punt de partida un mínim de 4.000 màquines auxiliars d'apostes en l'hostaleria de la Comunitat Autònoma sense curses de llebrers i cavalls. Amb aquesta al·legació al projecte de reglament del joc a Catalunya es posicionen que si hi ha apostes hípiques siguin en les botigues específiques, sempre que aquestes no explotin màquines B ni ofereixin serveis d'hostaleria.

 

Alegaciones a las apuestas hípicas en Catalunya

Acordwin, sociedad constituida para explotar las apuestas integrada por operadores catalanes pertenecientes a la asociación Acordjoc, ha fijado como punto de partida un mínimo de 4.000 máquinas auxiliares de apuestas en la hostelería de la Comunidad Autónoma sin carreras de galgos y caballos. Con esta alegación al proyecto de reglamento del juego en Catalunya se posicionan a que si hay apuestas hípicas sean en tiendas específicas siempre y cuando éstas no exploten máquinas B ni ofrezcan servicios de hostelería
      

Projectes en el Penedès: cara i creu per al turf català

El diari el 3 de vuit publica avui dues notícies relacionades amb el vell projecte de construir un hipòdrom a la localitat de Subirats (Penedès). Mentre en una notícia es confirma que l'aprovació del POUM de Subirats no preveu ara com ara la creació d'un hipòdrom, en altra pàgina es publica un reportatge de l'afició hípica a Torrelavit (Penedès) i l'interès que des de sempre han mostrat per un recinte per a acollir les curses de cavalls.
Aquestes són les dues notícies publicades. 

 

Proyectos en el Penedès: cara y cruz para el turf catalán

El diario 'el 3 de vuit' publica hoy dos noticias relacionadas con el viejo proyecto de construir un hipódromo en Subirats (Penedès). Mientras en una noticia se confirma que la aprobación del POUM de Subirats no prevé por ahora la creación de un hipódromo, en otra página se publica un reportaje de la afición hípica en Torrelavit (Penedès) y el interés que desde siempre han mostrado por un recinto para acoger las carreras de caballos.
Estas son las dos noticias publicadas.

POUM.pdf
Documento Adobe Acrobat [147.5 KB]
Torrelavit.pdf
Documento Adobe Acrobat [620.9 KB]

La Generalitat modificarà la llei del Joc de 1984 abans de final d'any

La necessitat d'una nova llei del joc que proporcioni viabilitat econòmica a un futur hipòdrom a Catalunya té una gran oportunitat ara que s'ha sabut que la Generalitat està promovent un projecte de reforma de la llei del Joc de 1984. Amadeu Farré, director general de Tributs i Jocs, va afirmar el dimecres passat, al congres de COFAR (Confederación Española de Empresarios del Juego), que serà "abans de concloure el 2012" i va desvetllar que es treballa en un reglament d'Apostes Esportives similar a l'actualment vigent en la Comunitat de Madrid.

 

La notícia a la premsa

El diari La Vanguardia també recull la notícia en la seva edició del dissabte dia 23. Aquí reproduïm un extracte: 

"La Generalitat vol presentar una nova llei del Joc abans que s’acabi aquest any. El director general de Tributs i Joc, Amadeu Farré, va anunciar aquesta decisió el dimecres passat en la reunió anual de la patronal del sector feta a Barcelona.
Un portaveu del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat va assegurar, no obstant això, que la reforma no té relació amb les negociacions que el Govern manté amb els responsables de Las Vegas Sands per a la construcció d’un centre d’oci i convencions a l’àrea".

El diari del Grup Godó també parla de taxes i diu: "En qualsevol cas, el cert és que
l’actual llei catalana, aprovada el 1984, i condicionada per una llarga llista de decrets i reglaments successius, està a quilòmetres llum (...) gairebé tot l’actual negoci del joc. És, per dir-ho així, una llei analògica i el joc ha saltat fa molt de temps al món digital. I per això el sector a Catalunya atribueix una rellevància enorme a aquest canvi de la norma".

 

La Generalitat modificará la ley del juego de 1984 antes de final de año

 

La necesidad de una nueva ley del juego que proporcione viabilidad económica a un futuro hipódromo en Catalunya tiene una gran oportunidad ahora que se ha sabido que la Generalitat está promoviendo un proyecto de reforma de la ley del Juego de 1984 antes de final de año. Amadeu Farré, director general de Tributs i Joc, afirmó el pasado miércoles en el congreso de COFAR (Confederación Española de Empresarios del Juego) que será "antes de concluir el 2012" y desveló que se trabaja en un reglamento de Apuestas Deportivas, similar al  actualmente vigente en la Comunidad de Madrid.

 

La noticia en la prensa

El diario La Vanguardia también recoge la noticia en su edición del sábado día 23. Aquí reproducimos un extracto:
"La Generalitat quiere presentar una nueva ley del Juego antes de que termine el año. El director general de Tributs i Joc, Amadeu Farré, anunció esta decisión el miércoles pasado en la reunión anual de la patronal del sector celebrada en Barcelona.

Un portavoz del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat aseguró, no obstante, que la reforma no guarda relación con las negociaciones que el Govern mantiene con Las Vegas Sands para la construcción de un centro de ocio y convenciones en el área metropolitana de Barcelona".
El diario del Grupo Godó tambien habla de tasas y dice: "En cualquier caso, la actual ley catalana, aprobada en 1984, y condicionada por una larga lista de sucesivos decretos y reglamentos, está a kilómetros luz (...) de casi todo el actual negocio del juego. Es, por decirlo así, una ley analógica cuando el juego saltó hace ya mucho tiempo al mundo digital.".

El rebuig a Eurovegas desvetlla plans sobre la creació d'un gran hipòdrom a Catalunya

Camps en el Baix Llobregat.

La campanya contra Eurovegas queestà portant a terme aquests dies laFundació Agroterritori ha posat de nou sobre la taula possibles projectes per a la creació d'un gran hipòdrom a Catalunya. En el manifest de rebuig contra el complex d'oci i joc de Sheldon Adelsonque va emetre la fundació, i que és públic des de fa diverses setmanes, es reconeix el desig i l'existència de diversos plans per crear una instal·lació hípica a Catalunya.

La Fundació Agroterritori, formada per Unió de Pagesos, la Universitat de Girona i la Cambra Agrària de Girona, rebutja l'establiment d’Eurovegas al Baix Llobregat, ja que representa un “menyspreu insultant a l’espai agrari i els valors que atresora".

(Adjumtem pdf. text català).El rechazo a Eurovegas desvela planes sobre la creación de un gran hipódromo en Catalunya

 

La campaña contra Eurovegas que está llevando a cabo estos días la Fundació Agroterritori ha puesto de nuevo sobre la mesa posibles proyectos para la creación de un  gran hipódomo en Catalunya. En el manifiesto de rechazo contra el complejo de ocio y juego de Sheldon Adelson que emitió la fundación, y que es público desde hace varias semanas, se reconoce el deseo y la existencia de diversos planes para crear una instalación hípica en Catalunya.

La Fundació Agroterritori, formada por Unió de Pagesos, la Universitat de Girona y la Cambra Agrària de Girona, rechaza el establecimiento de Eurovegas en el Baix Llobregat, ya que representa un "menosprecio insultante al espacio agrario y a los valores ue atesora".
(Adjuntamos pdf. texto castellano)     
     
      

Text català
manifest-eurovegas.pdf
Documento Adobe Acrobat [760.6 KB]
Texto castellano
Manifesto Eurovegas.pdf
Documento Adobe Acrobat [257.5 KB]