Merescut homenatge a la Yeguada Cataluña

Colors de la llegendària Yeguada Cataluña.

Les curses d’aquest dijous a l’Hipòdrom de La Zarzuela homenatgen a algunes de les quadres històriques del turf nacional. La 5a, en concret, duu de nom a la llegendària Yeguada Cataluña, quadra fundada per Carlos Gispert Serradell, i que avui segueix en la ment dels aficionats a través del cognom del seu fill, Javier, famós aquests anys per serpropietari del crack Young Tiger.

La Yeguada Cataluña va aconseguir guanyar-se en la dècada dels anys setanta el respecte del món del turf per l'afició del seu propietari. Carlos Gispert,  de les populars caixes registradores Gispert, va fundar en 1952, al costat del seu germà Eduardo, el Cercle Català de Madrid. Després va crear la Yeguada Cataluña i més tard va acceptar ser el tresorer de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballas de Espala. Va aconseguir que la seva quadra estigués present en la majoria dels grans premis . De la seva època daurada, els anys setanta, va destacar l'egua Tocaya, guanyadora en 1973 del Premi Beamonte. Altres cavalls inoblidables van ser Pier Luigi, segon del Gran Premi de Madrid en 1984 i 1986, Bagur, Most, Cadaqués, Edu Boy, Cartomante, Quietud, L’Emigrant, Marienbad, Siman, etc. Amb tots ells, va passejar els seus colors (la senyera a ratlleshoritzontals) per totsels hipòdroms espanyols.

Carlos Gispert va morir fa 4 anys. Ara, la seva gran passió segueixviva a través del seu fill Javier, qui sempre ha volgut homenatjar l'afició del seu pare amb les actuacions del seu cavall Young Tiger, el millor pura sangque ha corregut des de la reobertura de La Zarzuela en les pistes espanyoles.

 

Merecido homenaje a la Yeguada Cataluña

 

Las carreras de este jueves en el Hipódromo de La Zarzuela homenajean a algunas de las cuadras históricas del turf nacional. La 5ª, en concreto, lleva de nombre a la legendaria Yeguada Cataluña, cuadra fundada por Carlos Gispert Serradell y que hoy sigue en la mente de los aficionados a través del apellido de su hijo, Javier, famoso estos años por ser propietario del crack Young Tiger.

 

La Yeguada Cataluña consiguió ganarse en la década de los años setenta el respeto del mundo del turf por la afición de su propietario. Carlos Gispert, de las populares cajas registradoras Gispert, fundó en 1952, junto a su hermano Eduardo, el Cercle Català de Madrid. Después creó la Yeguada Cataluña y más tarde aceptó ser el tesorero de la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar. Consiguió que su cuadra estuviese presente en la mayoría de los grandes premios . De su época dorada, los años setenta, destacó la yegua Tocaya, ganadora en 1973 del Premio Beamonte. Otros caballos inolvidables fueron Pier Luigi, segundo del Gran Premio de Madrid en 1984 y 1986, Bagur, Mosto, Cadaqués, Edu Boy, Cartomante, Quietud, L’Emigrant, Marienbad, Siman, etc. Con todos ellos, paseó sus colores (la senyera a rayas horizontales) por todos los hipódromo españoles.

Carlos Gispert falleció hace 4 años. Ahora, su gran pasión sigue viva a través de su hijo Javier, quien siempre ha querido homenajear la afición de su padre con las actuaciones de su caballo Young Tiger, el mejor purasangre que ha corrido desde la reapertura de La Zarzuela en las pistas españolas.