Costa La Vall

Cavalls que han corregut els últims anys amb la quadra Costa La Vall, propietat de Ramon Costa: 

 

Caballos que han corrido los últimos años con la cuadra Costa La Vall, propiedad de Ramón Costa:

 

 

 

 

 

 

 • Aussie Cricket (IRE). Y. tor., 2004. C.c.: 48 - Vict: 4 - Col: 19 - Gan: 33.850 €.
 • Nova Flag (FR). Y. c., 2008. C.c.: 27 - Vict: 2 - Col: 10 - Gan: 17.113 €.
 • Coqueta (SPA). Y. c., 2008. C.c.: 35 - Vict: 3 - Col: 11 - Gan: 22.900 €.
 • Golden (SPA). C. c., 2009. C.c.: 12 - Vict: 0 - Col: 6 - Gan: 4.350 €.
 • Agustina (GB). Y. c., 2010. C.c.: 25 - Vict: 2 - Col: 2 - Gan: 13.400 €.
 • Cinnamon Crescent (FR). Y. c., 2010. C.c.: 42 - Vict.: 4 - Col: 14 - Gan: 41.800 €.
 • Hallochop (FR). C. c., 2013. C.c.: 24. - Víc.: 3 - Col.: 12 - Gan.: 28.000 €
 • Orange Run (IRE). C. c., 2008. C.c.: 68. - Víc.: 8 - Col.: 32 - Gan.: 206.015 €
 • Es Trenc (GB). C. c., 2013. C.c.: 22. - Víc.: 1 - Col.: 8 - Gan.: 9.750 €
 • Dosnueveuno (IRE). C. c., 2013. C.c.: 32. - Víc.: 3 - Col.: 14 - Gan.: 53.050 €
 • Debira (SPA). Y. c., 2013. C.c.: 29. - Víc.: 3 - Col.: 9 - Gan.: 26.300 €

 

Preparador: Ramon Costa.