Costa La Vall

Cavalls que han corregut els últims anys amb la quadra Costa La Vall, propietat de Ramon Costa: 

 

Caballos que han corrido los últimos años con la cuadra Costa La Vall, propiedad de Ramón Costa:

 

 

 

 

 

 

  • Aussie Cricket (IRE). Y. tor., 2004. C.c.: 48 - Vict: 4 - Col: 19 - Gan: 33.850 €.
  • Nova Flag (FR). Y. c., 2008. C.c.: 27 - Vict: 2 - Col: 10 - Gan: 17.113 €.
  • Coqueta (SPA). Y. c., 2008. C.c.: 35 - Vict: 3 - Col: 11 - Gan: 22.900 €.
  • Golden (SPA). C. c., 2009. C.c.: 12 - Vict: 0 - Col: 6 - Gan: 4.350 €.
  • Agustina (GB). Y. c., 2010. C.c.: 25 - Vict: 2 - Col: 2 - Gan: 13.400 €.
  • Cinnamon Crescent (FR). Y. c., 2010. C.c.: 42 - Vict.: 4 - Col: 14 - Gan: 41.800 €.

 

Preparador: X. Xatruch.