Altres...

No podia faltar en Turf-Cat un record per a totes aquelles quadres que van competir en els hipòdroms nacionals deixant el pavelló del turf català bé alt. Aquí dedicarem unes bones línies a escuderies tan importants com Montsià, Laia, Yeguada Catalunya, Barsa, Yeguada Montserrat, El Cinc...

 

No podía faltar en Turf-Cat un recuerdo para todas aquellas cuadras que compitieron en los hipódromos nacionales dejando el pabellón del turf catalán bien alto. Aquí dedicaremos unas buenas líneas a cuadras tan importantes como Montsià, Laia, Yeguada Cataluña, Barsa, Yeguada Montserrat, El Cinc... Cuadra Montsià.