Euphoria

Cavalls que han corregut amb la quadra Euphoria, propietat de Sonia García:

 

Caballos que han corrido con la cuadra Euphoria, propiedad de Sonia García:

 

  • Karibbean Dream (FR). C. c., 2016. Cc.: 4 - Vic: 0 - Col: 2 - Gan: 63.800 €.
  • Leitza (FR). Y. c. 2016. Cc.: 6 - Vic: 2 - Col: 4 - Gan: 29.050 €.
  • Ek Balam (SPA). C. t. 2015. Cc.: 5 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €.

 

Preparadora: Valentina Burgueño Buda