Josep Fusté

Últims cavalls de la quadra del gentleman Josep Fusté:: 

Últimos caballos de la cuadra del gentleman Josep Fusté::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Diada (GB). Y. c., 2009. C.c.: 3 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €.

 

Preparador: M. Alonso / J. Fusté.