Sonia García: “La història de Samalassa va començar fa un any i mig per pura casualitat”

Sonia García, a la dreta, al costat del seu germà Juan Pedro, l'altre propietari, amb Marc Comas i Marco Secci, dia del triomf de Cortizada a Madrid.

La propietària catalana Sonia García parla del turf apassionadament. Fins i tot, unes frases corren més que unes altres quan repassa el curiós origen de la seva quadra. Llavors, no sabia res ni d'hipòdroms ni de jockeys. Però va arribar Cascabel i tot va canviar: va crear al costat del seu germà Juan Pedro la quadra Samalassa i van posar l'egua en mans de Marc Comas. Tot el que segueix està escrit i s'està escrivint: triomfs d'una escudería en expansió, admirada i reconeguda, fruit d’un equip únic que ja és el paladín del turf català.

 

Sònia, l'egua Cascabel és el principi d'una història increïble?
Així és. Una història que va començar fa un any i mig i per pura casualitat.

 

Expliqui's.
Resulta que sempre hem tingut cavalls, però mai un pura sang anglès. Em van oferir la possibilitat de comprar a Cascabel i ens la vam quedar amb la intenció de tenir-la en la nostra finca. Després vam coincidir amb la germana de Marc Comas, a qui no coneixíem, i ella ens va posar en contacte amb ell. Vam veure que la podia preparar i vam decidir competir. Quan la vam veure córrer per primera vegada va ser increïble.

 

Va haver de ser alguna cosa molt forta perquè d'un fet casual s'hagi arribat a aquesta gran realitat que és la quadra Samalassa?
Ens encanten els cavalls, però l'hipòdrom ens ha enganxat irremeiablement. Fa un any i mitjà no sabíem res d'aquest món, i ara ens apassiona veure als nostres exemplars córrer. Estem gaudint com mai haguéssim imaginat.

 

I més si la irrupció de la seva quadra en el turf nacional s'explica per victòries?
Les carreres, com diu Graterol, són totes difícils. Però jo sempre tinc esperances en tots els meus cavalls, des del primer a l'últim. Després ells marquen les seves limitacions i llavors cal extreure el millor.

Marc Comas s'ha convertit en la clau de l'èxit?
Marc està demostrant que és un gran preparador i sap que té la nostra confiança. Dirigeix un equip que és una família, on tots els membres participen, des dels meus propis pares, als jockeys, cuidadors. Tenim molt bona relació entre tots i això ens està ajudant molt a créixer.

Quants efectius tenen Samalassa actualment?
Comptem amb tres egües competint, Cascabel, Cortizada i Poetica. Un 2 anys, Gratinat, per Callejero, que ho retirarem sense debutar perquè no corre bé, i tres egües per criar: She Rules, comprada recentment; Wykiki, que esperem omplir-la de Bannaby, i Belgian Chocolate, ara omple de Tournedo Rossini.

 

Moltes egües?
No vaig a negar que tinc predilecció per les femelles. Al cap i a la fi, l'elecció dels nostres colors, amb aquest rosa xiclet, es deu a aquesta manifesta feminitat.

 

Tota la quadra està a la comarca d'Osona, on es troben vostès.
Sí. La cria la fem en Samalassa, la finca que tenim a Les Masies de Roda i que posa nom a la quadra. Les egües de competició estan molt a prop amb Marc Comas.

 

En poc temps han incrementat els seus efectius. Qui decideix les compres?
Fins al moment, el meu germà i jo. Després l'hi comentem a Marc. Però aquesta tardor volem comprar un 2 anys en les subhastes i acudirem amb ell.

 

Parlava abans de la confiança que té en els seus cavalls.
Confiança plena. Si després no guanyen, analitzem la prova per obtenir un millor rendiment en la propera carrera.

 

No hi ha dubte que en la metamorfosi de Cascabel i Cortizada està la mà de Marc Comas?
Totalment. Cascabel va arribar amb un físic molt fastiguejat. Psicològicament enfonsada. Marc ha sabut recuperar-la, donar-li un to físic, com ha fet amb Cortizada i segur que farà amb Poetica.


Això és treballar amb pressió?
No. És treballar, repeteixo, amb confiança. La mateixa que tenim tots aquest diumenge en la preparatòria del Kutxa, i que per això participem.

 

Cascabel, sempre Cascabel.
Ella és especial per arribar primera a la quadra i pel seu triomf a La Zarzuela, d'un record inesborrable. Però vull a tots els meus cavalls per igual, no faig diferències.

 

Espera algun dia veure'ls córrer a Catalunya?
Córrer a Madrid i Lasarte està sent una gran experiència. Ens han rebut molt bé. Però no hi ha dubte que nostra gran il•lusió seria córrer en el nostre hipòdrom. Per això espero que algun dia Catalunya tingui un recinte com Déu mana i puguem gaudir els afeccionats catalans d'aquest espectacular esport.

 

 

Sonia García: “La historia de Samalassa comenzó hace un año por pura casualidad”

 

La propietaria catalana Sonia García habla del turf apasionadamente. Incluso, unas frases corren más que otras cuando repasa el curioso origen de su cuadra. Entonces, esta joven catalana no sabía nada ni de hipódromos ni jockeys. Pero llegó Cascabel y todo cambió: creó junto a su hermano  Juan Pedro la cuadra Samalassa y pusieron la yegua en manos de Marc Comas. Todo lo siguiente está escrito y se está escribiendo: triunfos de una escudería en expansión, admirada y reconocida, fruto de un equipo único que ya es el paladín del turf catalán.
Sonia, ¿la yegua Cascabel es el principio de una historia increíble?
Así es. Una historia que empezó hace un año y medio y por pura casualidad.
Explíquese.
Resulta que siempre hemos tenido caballos, pero nunca un pura sangre inglés. Me ofrecieron la posibilidad de comprar a Cascabel y nos la quedamos con la intención de tenerla en nuestra finca. Después coincidimos con la hermana de Marc Comas, a quien no conocíamos, y ella nos puso en contacto con él. Vimos que la podía preparar y decidimos competir. Cuando la vimos correr por primera vez sentimos algo increíble.
¿Debió ser algo muy fuerte para que de un hecho casual se haya llegado a esta gran realidad que es la cuadra Samalassa?
Nos encantan los caballos, pero el hipódromo nos ha enganchado irremediablemente. Hace un año y medio no sabíamos nada de este mundo, y ahora nos apasiona ver a nuestros ejemplares correr. Estamos disfrutando como nunca hubiésemos imaginado.
¿Y más si la irrupción de su cuadra en el turf nacional se cuenta por victorias?
Las carreras, como dice Graterol, son todas difíciles. Pero yo siempre tengo esperanzas en todos mis caballos, desde el primero al último. Después ellos marcan sus limitaciones y entonces hay que extraer lo mejor.
¿Marc Comas se ha convertido en la clave del éxito?
Marc está demostrando que es un gran preparador y sabe que tiene nuestra confianza. Dirige un equipo que es una familia, donde todos los miembros participan, desde mis propios padres, a los jockeys, cuidadores… Tenemos muy buena relación entre todos y esto nos está ayudando mucho a crecer.
¿Cuántos efectivos tienen Samalassa actualmente?
Contamos con tres yeguas compitiendo, Cascabel, Cortizada y Poetica. Un 2 años, Gratinat, por Callejero, que lo retiraremos sin debutar porque no corre bien, y tres yeguas para criar: She Rules, comprada recientemente, Wykiki, que esperamos llenarla de Bannaby, y Belgian Chocolate, ahora llena de Tournedo Rossini.
¿Muchas yeguas?
No voy a negar que tengo predilección por las hembras. Al fin y al cabo, la elección de nuestros colores, con ese rosa chicle, se debe a esta manifiesta feminidad.
Toda la cuadra está en la comarca de Osona, donde se encuentran ustedes.
Sí. La cría la hacemos en Samalassa, la finca que tenemos en Les Masies de Roda y que pone nombre a la cuadra. Las yeguas de competición están con Marc Comas.
En poco tiempo han incrementado sus efectivos. ¿Quién decide las compras?
Hasta el momento,  mi hermano y yo. Después se lo comentamos a Marc. Pero este otoño queremos comprar un 2 años en las subastas y acudiremos con él.
Hablaba antes de la confianza que tiene en sus caballos.
Confianza plena.  Si luego no ganan, analizamos la prueba para obtener un mejor rendimiento en la próxima carrera.
¿No hay duda que en la metamorfosis de Cascabel y Cortizada está la mano de Marc Comas?
Totalmente. Cascabel llegó con un físico muy fastidiado. Psicológicamente hundida. Marc ha sabido recuperarla, darle un tono físico, como ha hecho con Cortizada y seguro que hará con Poetica.
¿Esto es trabajar con presión?
No Es trabajar, repito, con confianza. La misma que tenemos todos este domingo en la preparatoria del Kutxa, y que por eso participamos.
Cascabel, siempre Cascabel...
Ella es especial por llegar primera a la cuadra y por su triunfo en La Zarzuela, de un recuerdo imborrable. Pero quiero a todos mis caballos por igual, no hago diferencias.
¿Espera algún día verlos correr en Catalunya?
Correr en Madrid y Lasarte está siendo una gran experiencia. Nos han recibido muy bien. Pero no cabe duda que nuestra gran ilusión sería correr en nuestro hipódromo. Por eso espero que algún día Catalunya tenga un recinto como Dios manda y podamos disfrutar los aficionados catalanes de este espectacular deporte.